Tilbage

Junior Rangers skaber miljøbevidsthed i Gellerup ved hjælp af historier fra unge i udviklingslande

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

01.08.2020

Projekt slut:

01.08.2022

Beviliget beløb:

749.877,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia
  • Denmark
  • Uganda

Overordnede mål :

Gennem unge- unge udvekslingerne mellem de unge fra Bolivia, Uganda og Danmark, vil de unge udveksle erfaringer og skabe en dialog omkring klima og bæredygtighed i et udviklingsperspektiv

Umiddelbare mål :

De unge i Uganda, Bolivia og Danmark vil gennem unge-unge dialoger videns dele og lære om hinandens kulturer, og hvordan de hver især forholder sig til social retfærdighed, miljø og klima. • Unge-unge dialog vil foregå via et videokonferenceprogram • De unge vil få et indblik i hinandens hverdag • De unge vil i fællesskab lave kampagne materiale og videoer • De unge vil blive ambassadører og videregive deres viden til andre i deres omgangskreds Ved at inddrage de unges stemmer i syd ønsker vi med projektet at skabe engagement og forståelse for sociale og miljømæssige problemstillinger både globalt og nationalt. • Nationalt i Gellerup, Aarhus kommune og via Verdens Skoves platforme • Globalt med fokus på Uganda og Bolivia De unge i Gellerup bliver uddannet til Junior Rangers og skal engagere andre børn, unge og voksne i social retfærdighed, naturbevarelse og bæredygtighed med udgangspunkt i deres nærmiljø. • Undervise andre børn og familier i Gellerup omkring naturbevarelse og bæredygtighed • Fortælle historier fra de unges liv i Uganda og Bolivia

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er: 1500 beboer i Gellerup, 40 unge i Uganda og 85 unge i Bolivia • Unge fra ungdomsorganisationen JUMA i Bolivia er i alderen 13-17 år, med en ligelig kønsfordeling. • Unge fra ungenetværket ECO i Uganda er i alderen 17-22 år, med en ligelig kønsfordeling. • De unge Junior Rangers i Gellerup er i alderen 13-17 år med en ligelig kønsfordeling. • Børnene i Gellerup er i alderen 4-12 år, med en ligelig kønsfordeling. • Familierne der deltager i aktiviteterne i Gellerup, har børn fra 0-18 år med en ligelig kønsfordeling. De voksne er mellem 28-50 år og vi har en overvægt af kvinder, men prøver at få flere mænd med. Indirekte målgruppe er: 4995 beboer Gellerup, 13.700 i Bolivia, samt beboere i slumkvarterer i Kampala og Fort Portal i Uganda • Beboer i Gellerup som ikke direkte deltager i projektets aktiviteter, men som bliver berørt af projektets budskaber igennem kampagner på de sociale medier, børnenes fortællinger mm. • Borgere i Aarhus kommune, der følger med i, hvad der sker i Gellerup og derfor får en viden om projektet. • Befolkningen i Bolivia i territorierne Concepción og San Javier, der via radioprogrammer og sociale medier vil blive oplyst om de unges aktiviteter og globale problemstillinger som bæredygtighed og klimaforandringerne. • Beboere i slumkvarterer i Kampala og Fort Portal.

Resume:

Projektet vil via inddragelsen af de unges stemmer i syd skabe engagement og forståelse for sociale og miljømæssige problemstillinger i en ofte overset målgruppe af socialt udsatte nydanskeres hverdag. Dermed styrkes engagementet blandt de unge i fælles problemstillinger i en global sammenhæng gennem en kulturel udveksling og fælles aktiviteter og kampagner for bæredygtighed og social retfærdighed. Projektet vil dermed bidrage til øget forståelse på tværs af religion, nationalitet og etnicitet mellem Junior Rangers og beboerne fra Gellerup i Danmark og ungdomsbevægelser i Bolivia og Uganda.