Tilbage

Careers for Youth Disabilities in South Africa - Realising Article 27 in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)

Organisation:

Danske Handicaporganisationer (DH)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2010

Projekt slut:

31.03.2013

Beviliget beløb:

2.999.499,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Disability Workshop Development Enterprise

Overordnede mål :

Et inklusivsamfund, hvor unge med handicap ses som værdifulde medarbejdere på det åbne arbjedsmarked

Umiddelbare mål :

1. Opbygge DWDEs organisatoriske kapacitet i forbindelse med erhversvejledning af unge med handicap 2. Skabe et miljø, hvor private og offentlige arbejdsgivere aktivt bidrager til jobskabelse for unge med handicap 3. DWDE varetager effektiv fortalervirksomhed i forhold til FNs konvention om rettigheder for personer med handicap

Målgrupper :

Ca. 2000 unge med handicap med en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd plus arbejdsgivere og beslutningstagere i provinsen og nationalt

Resume:

Med afsæt i FN’s handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap har projektet til formål at fremme mulighederne for beskæftigelse for unge med handicap i Sydafrika. Projektet har tre indsatsområder, som understøtter hinanden i forhold til at opbygge kapacitet hos unge med handicap og samtidig fremme et inkluderende arbejds- og erhvervsmarked. Projektet vil udover erhvervsvejledning for de unge operere med oplysning og rådgivning af arbejdsgivere samt en stærk fortalervirksomhedskomponent i relation til FNs handicapkonvention. Projektets direkte målgruppe er 400 unge med handicap, som vil modtage erhvervsvejledning, og ca. 1700 unge med handicap, som vil deltage i ’åbent hus dage’ samt elever i specialskoler. Samarbejdspartner: Disability Workshop Development Enterprise