Tilbage

Innovate Sexual Education Project (ISEP)

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2010

Projekt slut:

01.02.2013

Beviliget beløb:

2.408.852,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • NORSAAC

Overordnede mål :

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed (SRRS) blandt unge i alderen 10-24 i Nordghana, med særligt fokus på udsatte grupper og piger, er forbedret.

Umiddelbare mål :

1. Der er produceret ny viden om unges seksuelle adfærd og viden om sex i Nordghana, og denne viden er en del af den offentlige debat om SRRS. 2. Der er udviklet, valideret og implementeret nye participatoriske dialogbaserede metoder til seksualundervisning i 40 skoler og ungdomsgrupper i 20 landsbyer i 5 distrikter i Nordghana, og metoderne er støttet af lokale og regionale autoriteter. 3. NORSAAC er styrket i sine metoder til projektstyring, samarbejde med andre partnere, projektimplementering, fortalervirksomhed, netværksarbejde samt inddragelse af lokale i sine aktiviteter.

Målgrupper :

Primær målgruppe: 30 lærere og 20 ungdomsledere (voksenuddannere) i 5 distrikter i 20 landsbyer (50/50 mænd/kvinder). Lokale, regionale og nationale beslutningstagere indenfor SRRS og NORSAAC. Sekundær målgruppe: 140 lærere og 200 ungdomsledere (50/50 mænd/kvinder), 3.500 fattige og udsatte unge i alderen 10-24 med særligt fokus på de mellem 15 og 24 år. Derudover er 30 sundhedsarbejdere, 20 CSOer og en række offentlige instanser indarbejdet i projektet som målgruppe for fortalervirksomhed.

Resume:

Med udgangspunkt i en omfattende undersøgelse af unges viden og adfærd i forhold til seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed udarbejdes nye participatoriske dialogbaserede undervisningsmetoder til seksualundervisning der styrker unges viden om sex og sexuelt overførte sygdomme samt støtter dem i at tackle deres egen seksualitet og ret til egen krop. Sideløbende styrkes NORSAACs kapacitet til at være fortaler for dette arbejde. En gruppe fra NGOer, regionale myndigheder og andre lokale interessenter der vil fungere som Monitorerings Støtte Gruppe kvalificerer arbejdet og sikrer anvendelsen af den nye viden og de nye metoder i en lokal og regional kontekst.