Tilbage

Oral healthcare promotion and prevention in Cebu

Organisation:

Tandsundhed Uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.07.2007

Projekt slut:

31.12.2009

Beviliget beløb:

399.428,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Cebu Dental Society

Overordnede mål :

Forbedre tandsundheden i Cebu City.

Umiddelbare mål :

'- Uddanne mødregrupper på 8 skoler i forebyggende tiltag. - Kapacitetsopbygge den lokale tandlægekredsforening. - Udøve fortalervirksomhed for den lokale tandlægekredsforening.

Målgrupper :

Blandt børnene på interventionsskolerne og medlemmerne af den lokale tandlægekredsforening er kønnene ligeligt fordelt. Der fokuseres på mødrene i dannelsen af grupper på skolerne.

Resume:

Formålet med nærværende projekt er at forbedre den orale sundhed i Cebu på Filippinerne. Et ekstremt stort sukkerindtag kombineret med meget lav viden og uhensigtsmæssig adfærd i relation til mundhygiejne har enorme implikationer på det filippinske samfund. 20% af børnepopulationen angiver at have problemer i munden eller reel tandpine. Dette medfører bl.a. et højere sygefravær fra skole og et ringere koncentrationsniveau. Et barns ringe orale sundhed kan således have fatale konsekvenser for dets fremtidige uddannelse og arbejdsliv og influerer dermed på barnets muligheder for som voksen at forsørge næste generation. Projektet indeholder tre elementer: Serviceydelserne, som fokuserer på metoden BPOC, sigter imod at uddanne mødregrupper som selvstændigt kan stå for tandbørsteinstruktion for ca. 12000 børn i alderen 6-12 år samt yde smertelindring. Kapacitetsopbygning af den lokale tandlægekredsforening og etablering af mulighed for landsdækkende netværksdannelse, som giver mulighed for erfaringsudveksling og faglig sparring. Fortalervirksomhed i relation til påvirkning af de lokale myndigheder, den lokale presse og tandlæger i resten af landet. Projektet gennemføres i samarbejde med den lokale partner Cebu Dental Society