Tilbage

Den videre udvikling af eKids ressourcecenter i Kilifi - jobskabelse og kompetenceforøgelse

Organisation:

eKids-Kilifi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.12.2020

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

454.287,00 kr.

Samlet buget:

454.287,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • eKids-Kilifi (Kenyan division)

Overordnede mål :

Det overordnede formål for projektet i Kilifi i Kenya er at få unge i job, enten gennem direkte jobskabende kurser eller ved kvalificerende kurser

Umiddelbare mål :

Der skal opbygges rutiner i den lokale administration - egenfinansiering skal gradvis opbygges- pædagogisk udvikling, især specialpædagogisk - yderligere udbygning af samarbejde med myndigheder, skoler mv - aktiviteter i forhold til konkrete uddannelser skal justeres og centreres omkring håndværk i bredere forstand hvor IT indgår som hjælpedisciplin.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er unge i alderen 18 til 32 år. Det er fortrinsvis unge, der ikke har en uddannelse eller et job. Unge, der har løsarbejde, er ligeledes en del af målgruppen. Kønsfordelingen tilstræbes at blive ligelig. Målgruppen er også de unge mellem de 18 og 32 år, der har behov for specialundervisning samt skoleelever mellem 15 og 18 år med behov for specialundervisning. Det vurderes at 200 fra den primære målgruppe årligt kan gennemgå kurser. Den sekundær målgruppe kan beskrives som den omkringliggende, almene lokalbefolkning, der får gavn og glæde af ressourcecentret som et socialt samlingssted og ressourceenhed i praktisk forstand. Denne gruppe vurderes til at være på over 1000 om året.

Resume:

Indsatsen er en opfølgning af et partnerprojekt i Kilifi i Kenya. Målet med indsatsen er, at få unge i job ved direkte jobskabende kurser eller ved kvalificerende kurser der kan hjælpe videre til en relevant uddannelse. Indsatsen har som mål at styrke den lokale organisation i at gennemføre aktiviteter og bruge resultaterne så organisationen i forløbet konsolideres og forankres i det lokale miljø. Formålet udmøntes gennem aktiviteter og undervisning i et ressourcecenter, der er det fysiske omdrejningspunkt for aktiviteterne. Centret skal udvikles til at være den dynamiske institution, der får unge i gang med en uddannelse, specifikt fokuseres der på specialundervisning af unge. Der gennemføres jobskabende kurser for unge i ernæring, frisør og skønhed, kurvefletning, sæbefremstilling og kunsthåndværk. Centret skal også være forsamlingshus for lokalbefolkningen med kurser og vejledning samt Internet cafe og bibliotek. Der arbejdes på sigt på, at centret kan blive selvbærende økonomisk.