Tilbage

BREAKING THE SILENCE: YOUTH ADVOCATES FOR THE RIGHT TO SEXUALITY AND CIVIC ENGAGEMENT

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.12.2019

Projekt slut:

15.12.2022

Beviliget beløb:

1.999.999,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Positive Life Kenya

Overordnede mål :

Det overordnede mål med denne intervention er at styrke unge mennesker i at have øget kontrol over eget liv og krop samt de lokale faktorer, som indvirker på disse. Det betyder, at unge vil opnå kompetencerne og evnerne til at indgå og forme deres omgivelser ved at tale om/ og udtrykke deres egne rettigheder gennem civilt samfundsengagement.

Umiddelbare mål :

1) Institutionalisering af den pædagogiske metode "Aktiv Vurdering" på projektskolerne for at fortsætte den tillidsbaserede dialog mellem lærere og elever, som blev startet i pilotprojektet. 2) Etableringen af skoleklubber på udvalgte projektskoler. Skoleklubberne vil fungerer som CBO´s og katalysatorer for civilsamfundsengagement blandt studerende. 3) Et digitalt ambassadør-program, som skal skabe interkulturel udveksling mellem unge danske og kenyanske skoleelever 4) Kapacitetsopbygning af kenyanske partnere indenfor fortalervirksomhed og netværksevner

Målgrupper :

Den primære målgrupper er: 1) Børn og unge på 34 udvalgte skoler i slumområdet Mlolongo i Nairobi og i de fattige landområder i Baringo. 2) 68 lærere på 34 udvalgte skoler 3) Lærere og børn på 2 udvalgte skoler i Danmark Den sekundære målgrupper er: De lokale myndigheder - særligt på distrikts og regionalt plan. De to partnere i Syd ( Positive Life og HDMS)

Resume:

Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt - Pilot on Comprehensive Life Skills Education (Journal nr. 18-2229-MI-jun), hvor nødvendigheden for fokus på elev inkluderende undervisningsmetoder blev rejst af både unge, lærere og samarbejdspartnere i Syd. Dette projekt har som overordnede mål at styrke unge mennesker i Kenya, så de får øget kontrol over eget liv, krop og de samfunds-faktorer der påvirker det. Det betyder, at de unge skal have viden og kompetencer, så de kan gribe ind i deres levevilkår og være med til at forme dem gennem fortalervirksomhed for deres rettigheder. Det kræver, at de i skolen lærer at tænke kritisk og selvstændigt, men også at de forstår rammerne for deltagelse i den offentlige debat. I den forbindelse fokuserer projektet på: 1) At styrke den tillidsbaserede dialog mellem lærere og elever i de udvalgte skoler; 2) At oprette selvstændige skoleklubber; 3) At arbejde med digitale ambassadører i Danmark og Kenya; 4) At kapacitetsopbygge partnere i Syd og 5) Advokere for fremme af kritisk tænkning i skoleundervisningen og fair fordeling af ressourcer i den kommende skolereform 2020 i Kenya.