Tilbage

Det personlige virtuelle møde mellem unge på tværs af grænser

Organisation:

Amnesty International

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

27.07.2020

Projekt slut:

31.12.2020

Beviliget beløb:

1.471.494,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Peru

Resume:

Covid 19-pandeminen har skabt en stor og alvorlig udfordring for det humanitære samfund på mange forskellige planer. Hos Amnesty International, hvor unge menneskers engagement er altafgørende for vores virke, nødvendiggør situationen blandt andet, at vi hurtigt omstiller os og identificerer alternative engagementsformer. Vi ved erfaringsmæssigt, at den mest effektfulde måde at engagere på, er via det personlige fysiske møde (og den personlige historie), hvor unge mennesker møder hinanden på tværs af globale, sociale og økonomiske skel. For i det fysiske møde mærkes ligheder og uligheder helt tæt på, samtidig med at sympati, fællesskab og reel forandring i forståelsen for andre opstår, og netop dét skaber et brændende engagement. Allerede før Covid 19 var det fysiske møde udfordret af ressourcemæssige årsager og klima-hensyn – men nu er det mere end nogensinde udfordret pga. Covid 19. Pandemien har skabt en ny virkelighed, der tvinger os til her og nu at finde en alternativ måde at etablere og facilitere følelsen af fællesskab og det personlige møde mellem engagerede unge og rettighedshavere og mellem human rigths defenders og duty-bearers på. Amnesty Danmark vil udvikle en indsats i form af en engagementsplatform med tilhørende værktøjer, der kan stå i stedet for det personlige fysiske møde og engagere unge ved at danne virtuelle relationer og fællesskab på tværs af landegrænser, tidzoner og sproglige barriere og på tværs af sociale og økonomiske skel. Da Covid 19-situationen akut udfordrer Amnesty Danmarks partnerskab med og deltagelse i årets Operation Dagsværk, vil vi konkret implementere og teste denne engagementsplatform i regi af Operation Dagsværk. Men anvendelsen af engagementsplatformen og dens værktøjer rækker langt ud over Operation Dagsværk 2020. Platformen udvikles som et universelt redskab, der kan engagere via mange forskellige tematikker og i forbindelse med mange forskellige begivenheder. For platformen udvikles som et generisk kerneredskab, der kan bruges igen og igen, og derved bidrager platformen og de tilhørende værktøjer til at styrke og løfte hele Amnesty Internationals fremtidige arbejde med at motivere unge til at engagere sig i og handle for menneskerettighederne.