Tilbage

Capacity building in Occupational Health and Safety for Health Care Workers in Ghana

Organisation:

ICOEPH (Internationalt Center for Arbejdsmiljø, Miljø og Folkesundhed) - DASAM (Dansk Selskab for Miljø- og Arbejdsmedicin)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.11.2012

Projekt slut:

01.02.2013

Beviliget beløb:

111.815,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Health Service
  • Green Advocacy Ghana

Resume:

I Ghana er der meget få lægelige eller andre specialister i arbejdsmedicin. Ca 800.00 personer er beskæftiget i den industrielle sektor, især indenfor minedrift, oliendustri, metalindustri og plantagedrift. Desuden er der en stor landbrugssektor og der er en uformel sektor, hvoraf en del er beskæftiget med risikofyldt arbejde, fx håndtering af elektronikaffald. Der er substanielle helbredstruende eksponeringer på mange af disse arbejdspladser. Sundhedspersonalet i offentlige og private institutioner har begrænset viden om og træning i at vurdere de helbredsmæssige følger af disse påvirkninger. Desuden er sundhedspersonalet selv udsat for en række risici som smitte fra en lang infektiøse agentia, arbejde uden ergonomiske eller andre hjælpemidler, arbejdsulykkesrisici og en generel dårlig hygiejnisk standard i sundhedssektoren. Formålet med dette undervisnings- og træningsforløb at give sundhedspersonale viden om de helbredsmæssige konsekvenser af disse arbejdsmiljømæssige påvirkninger, samt redskaber til praktisk håndtering af de vigtigste problemstillinger