Tilbage

Developing a Platform for CSO collaboration and advocacy in Health - Ghana Coalition of NGOs in Health Members Forum

Organisation:

IMCC (International Medical Cooperation Committee)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

30.06.2013

Beviliget beløb:

127.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Coalition of Non-Governmental Organizations in Health (GCNH) - Upper West Region Branch
  • Islamic Charity Organization for Zahria and Hagar Al-Nawateya (RAD)

Overordnede mål :

At den regionale afdeling af Ghana Coalition of NGOs in Health bliver den ledende platform for samarbejde og koordination mellem medlemsorganisationerne, samt for samarbejde, koordination og fortalervirksomhed i forhold til de offentlige sundhedsmyndigheder.

Umiddelbare mål :

At kapacitetsopbygge den regionale afdeling af Ghana Coalition of NGOs in Health, internt i forhold til struktur, koordinering og kommunikation, eksternt i forhold til samarbejde, koordinering, kommunikation og fortalervirksomhed over for eksterne interessenter.

Målgrupper :

Primære målgruppe er Ghana Coalition of NGOs in Healths medlemmer og bestyrelse. Indirekte målgrupper inkluderer de regionale sundhedsmyndigheder og befolkningen, som vil nyde godt af en forbedret koordinering af sundhedsaktiviteter mellem private aktører og offentlige sundhedsmyndigheder. Der forventes 67 deltagere til workshoppen, og ca. 37 medlemmer til follow-up møderne. Der forventes, og opfordres til, en ligelig kønsfordeling.

Resume:

Ghana Coalition of NGOs in Health er en sammenslutning af NGOer med fokus på sundhed. IMCC Uland og GCNH søger gennem denne partnerskabsaktivitet at gøre GCNH til et centralt samarbejdsorgan i civilsamfundet og en platform for fortalervirksomhed i relation til de officielle sundhedsmyndigheder. IMCC’s arbejde for større fokus på koordinering mellem sundhedsaktører er støttet af de regionale myndigheder, som har udpeget GCNH som civilsamfundets legitime talerør. GCNH er en stærk organisation på nationalt niveau, men den regionale afdeling i Upper West Region er langt mindre velorganiseret, hvilket forhindrer organisationen i at opfylde denne rolle. Partnerskabsaktiviteten er en unik mulighed for at revitalisere GCNH. Aktiviteten forløber som en uges medlemsworkshop efterfulgt af månedlig opfølgning, som sigter på at styrke organisationens interne kommunikation, skabe klarere arbejdsgange og formalisere relationerne til eksterne interessenter.