Tilbage

Elementær samfundsdeltagelse. Kapacitetsopbygning af HAERDO til støtte til nomadebørns skolegang i Salahley, Somaliland

Organisation:

Somali Diaspora Organisation København

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.12.2009

Projekt slut:

30.11.2010

Beviliget beløb:

321.324,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Lokale partnere:

  • Horn of Africa Education and Rural Development Organization - HAERDO

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at fattigdommen er mindsket i Salahleydistriktet i Somaliland

Umiddelbare mål :

1. Ved projektets afslutning har piger og drenge fra nomadesamfund i Salahleydistriktet adgang til undervisning af god kvalitet. 2. Ved projektets afslutning har HAERDO styrket kapacitet til at administrere skolen i Salahley og til at træne skolens lærere. 3. Ved projektets afslutning tilbyder skolen i Salahley undervisnings- og opholdsfaciliteter af god standard.

Målgrupper :

600 piger og drenge på skolen – heraf ca. 150 piger. Desuden 12 lærere og 10 lokale organisationsfolk. Sekundært børn og familier i skolens opland, hvor omkring 30.000 nomader lever i stor fattigdom.

Resume:

Projektet vil opgradere samarbejdspartneren HAERDOs kapacitet til at drive kostskolen i Salahley, Somaliland, styrke lærernes faglige kapacitet, samt sikre trygge og hygiejnisk forsvarlige forhold for skolens elever. Målgruppen er 600 piger og drenge på skolen – heraf ca. 150 piger. Desuden 12 lærere og 10 lokale organisationsfolk. Projektet består i en række workshops for HAERDOs stab og skolens lærere. Derudover vil projektet afholde en række informationsmøder i lokalsamfundene i området for at informere om vigtigheden af at også piger får en uddannelse. Endelig vil projektet gennemføre en basal renovation af skolens infrastruktur – herunder sikre rent vand. De største risici for projektets gennemførelse er, at der ikke er tilstrækkelig interesse i lokalbefolkningen, eller at sociale, økonomiske og/eller politiske forhold eller en genopblussen af borgerkrigen umuliggør projektaktiviteterne.