Tilbage

Forberedelse af en programaftale

Organisation:

Ghana Venskab

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.04.2009

Projekt slut:

30.04.2009

Beviliget beløb:

64.029,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Association of social workers of Kyrgyz Republic (ASKWR)
  • Ghana Developing Communities Association

Resume:

Ghana Venskabsgrupperne (GV) er indgået i forhandlinger med Udenrigsministeriet om en program¬aftale, der forventes at træde i kraft 1.3 2010. Omstillingen fra enkeltprojekter til en program¬aftale har været en omfattende proces, og det har været nødvendigt at skabe nye mu-ligheder for dialog og samarbejde på tværs af de eksisterende projekter. I den forbindelse søges der midler til dansk deltagelse og ghanesisk konsulentbistand til en afsluttende skriveworkshop i Ghana i april 2009, hvor programbeskrivelse og programansøgning udarbejdes. Skrivework-shoppen vil være en kulmination på en række møder og konsultationer mellem de involverede partnere i Danmark og Ghana.