Tilbage

SUPPORT FOR VULNERABLE WOMEN, YOUTH & CHILDREN IN NORTHERN UGANDA

Organisation:

Fora

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2016

Projekt slut:

31.12.2017

Beviliget beløb:

499.244,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • UPENDO Community training in skills (UCTS)

Overordnede mål :

Det overordnede formål med indsatsen er at fremtidssikre de forbedringer af livsvilkår for svært/dårligt stillede personer i det nordlige Uganda som er opnået siden 2009. Et Folkeoplysnings- og Kulturcenter skal være den fysiske ramme for fremtidssikringen.

Umiddelbare mål :

1. Gennemføre organisatoriske forandringer og forbedringer 2. Styrke mulighederne for UPENDO og opbakningen til UPENDO gennem etablering af part-nerskaber og samarbejdsrelationer 3. Omlægge og justere aktiviteterne (håndværksproduktion og – salg, demokratiundervisning erfaringsudveksling og andre medlemsaktiviteter), så finansieringen af dem er sikret ud i fremtiden, og 4.På samme tid opretholde selvsamme aktiviteter (aktivitetsniveauet), så UPENDOs eksi-stensgrundlag og eksistensberettigelse kontinuerligt under partnerskabsaktivitetens gen-nemførelse fortsat er til stede.

Målgrupper :

UPENDOs ansatte og bestyrelse samt UPENDOS medlemmer der udgøres af: dels kvinder, som oftest enlige - enten enker eller kvinder der er frastødte af deres mænd, dels børn og unge, som i en periode har været bortført af rebellerne og mænd der har været berørt af konflikten i det nordlige Uganda.

Resume:

Partnerskabsaktiviteten skal styrke UPENDO og FORAs fælles udviklingsmål: at udbrede kend-skab til demokrati og styrke håndværksmæssige kompetencer, samt at kapacitetsopbygge UPENDOs organisation. Dette skal ske ved at fremme stærk lokal, inkluderende og demokratisk organisering, for at forbedre livsvilkår; dels gennem egne aktiviteter og dels gennem fortalervirk-somhed i forhold til lokale myndigheder. Partnerskabet skal styrkes og udvikles gennem erfaringsudveksling indenfor det samlede part-nerskab. Der skal tilføres en styrket viden og kompetence hos deltagerne indenfor organisering, advocacy, kapacitetsstyrkelse, herunder mobilisering og projektledelse. UPENDOs rolle i lokalsamfundet skal styrkes, dette sker bl.a. ved at UPENDO etablerer et kultur-center efter en dansk folkeoplysningsmodel.