Tilbage

Skolehaver Moray

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.03.2004

Projekt slut:

01.05.2006

Beviliget beløb:

992.382,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Pachatusan

Overordnede mål :

At højne undervisningssystemet i grundskolen i region Inka, Peru

Umiddelbare mål :

At forbedre undervisningen i grundskolen, så den tager udgangspunkt i børnenes virkelighed og modsvarer landsbyernes og børnenes behov.

Målgrupper :

1100 skoleelever, 680 forældre, 42 lærere i tre landsbyer i Inkaregionen

Resume:

Projektet introducerer Moray skolehave-modellen i grundskolen i 3 indianske landsbyfællesskaber i region Inka. Målgruppen er 1100 skoleelever, 680 forældre, 42 lærere. Med udgangspunkt i skolehaverne introduceres nye pædagogiske metoder i undervisningen, som tager udgangspunkt i børnenes virkelighed og uddannelsesbehov. Boglige fag som læsning og skrivning, matematik, naturlære mm. integreres fx med driften af haverne. Det forventes, at børnene gennem projektet bliver bedre rustet til en fremtid som selvbevidste indianske højlandsbønder og derigennem står bedre rustet til selv at definere deres fremtid.Det er hensigten, at projektets erfaringer skal udbredes til undervisningssystemet i hele region Inka gennem et samarbejde med det regionale undervisningsministerium.