Tilbage

Opkvalificering af eksisterende kvindegrupper i Murra til fremtidig samarbejdspartner.

Organisation:

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

01.03.2020

Projekt slut:

31.12.2020

Beviliget beløb:

54.795,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Red de Mujeres Murra

Overordnede mål :

'- er at fortsætte styrkelsen af kvinderne i Murra, så de i fremtiden er i stand til at forbedre egne og lokalsamfundets levevilkår - via økonomisk empowerment.

Umiddelbare mål :

'- er at starte en proces, hvor de etablerede kvindegrupper opkvalificerer sig til at danne en paraply-struktur, som kan blive en fremtidig samarbejdspartner.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er de 13 etablerede kvindegrupper i Murra Kommune: 8 selvhjælpsgrupper (ca. 96 kvinder) og 5 spare-låne grupper (ca. 63 kvinder). Den sekundære målgruppe er de 13 lokalsamfund, som de 13 kvindegrupper opererer i.

Resume:

For at kunne fortsætte og styrke arbejdet med økonomisk empowerment og forebyggelse af kønsrelateret vold i Murra Kommune, startes en proces, hvor vores målgruppe, de etablerede kvindegrupper, opkvalificeres til at kunne blive den fremtidige samarbejdspartner for Venskabsforeningen. Herved øges kvindernes muligheder for at forbedre deres egne, deres familiers og hermed samfundets levevilkår. Den direkte målgruppe består af 159 kvinder og unge piger, og den indirekte målgruppe er kvindernes familier og de 13 tilhørende lokalsamfund. Den skrøbelige situation i landet kan påvirke gennemførelsen af de planlagte aktiviteter. Men da kvinderne i de etablerede grupper har vist deres bæredygtighed og overlevelseskraft uden støtte i mere end 2 år, vurderes gennemførelsen realistisk.