Tilbage

Gender Violence Recovery Centre - Advocacy

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2008

Projekt slut:

30.04.2011

Beviliget beløb:

752.031,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Gender violence recovery Centre (GVRC)

Overordnede mål :

'- Forbedret håndhævelse og gennemførelse af lovgivning og politikker vedr. kønsrelateret vold - GVRC er en anerkendt fortaler i samfundet i relation til kønsrelateret vold

Umiddelbare mål :

'- GVRC er i en styrket position til at gennemføre effektiv fortalervirksomhed i samarbejde med andre aktører

Målgrupper :

'- Børn udsat for seksuelle overgreb og vold i hjemmet (ultimative målgruppe) - Hovedparten af disse børn er piger - Medarbejderne ved GVRC

Resume:

Projektets konkrete mål er at styrke Gender Violence Recovery Centres kapacitet til at bedrive effektiv fortalervirksomhed – således at organisationens komparative fordele sættes yderligere i spil til fordel for nuværende og kommende generationer af seksuelt udnyttede børn i Kenya. Organisationens position som civilsamfundsaktør vil dermed blive styrket betragteligt. Projektet har tre komponenter: - En aktionslæringsproces med forskellige aktiviteter, herunder udviklingen af en strategi for fortalervirksomhed vedr. en konkret sag - Implementering og evaluering af strategien - Serviceydelser omfattende gratis medicinsk behandling og psykosocial støtte til 130 børn udsat for seksuelle overgreb og vold i hjemmet De to første komponenter understøttes af en ekstern konsulent og gennemføres i samarbejde med relevante interessenter. Serviceydelserne er Gender Violence Recovery Centres kerneydelser. Projektet støtter blot en mindre del af disse.