Tilbage

Faith and evidence based advocacy in Zimbabwe

Organisation:

Caritas, Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2011

Projekt slut:

29.02.2012

Beviliget beløb:

682.715,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Caritas Zimbabwe
  • Catholic Commission for Justice and Peace Zimbabwe

Resume:

Dette projekt søger at støtte Caritas Danmark’s kirkelige partnere i Zimbabwe til at styrke deres kapacitet på fortalerskabsområdet. Det kortsigtede mål hermed er at sætte kirken i stand til at forebygge politisk vold i opløbet til forfatningsafstemning og generelle valg i 2011/12. Dette gøres ved at sætte kirkens Freds- og Retfærdighedskommission i stand til at koordinere og systematisere indsamlingen af information om politisk vold og intimidering helt ud i de yderste kroge af landet. Kirkens ledelse (biskopper) vil bruge denne viden til aktivt at lobbyere nabolandenes regeringer for en aktiv håndtering af konflikten før den kommer ud af kontrol. Derudover støttes Caritas Zimbabwe, kirkens udviklingskommission, i at gradvis opbygge kapacitet til at promovere tiltag der vil adressere udvikling på lang sigt. Caritas Zimbabwe vil systematisere den dataindsamling der allerede foregår og identificere nye redskaber som vil blive testet. Begge tiltag anvender ’evidensbaseret fortalerskab’ og learning by doing som den grundlæggende metode.