Tilbage

Capacity Building and Advocacy for a local participatory self governance for poverty reduction though Information, Education & Communication

Organisation:

IGF Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.10.2011

Projekt slut:

31.08.2015

Beviliget beløb:

3.695.747,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Joygopalpur Gram Vikash Kendra (JGVK)
  • Loka Kalyan Perishad (LKP)

Resume:

Den økonomiske udvikling i Indien har ikke ændret de fattiges forhold. Den indiske regering har flere udviklingsprogrammer for fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, sundhed og andre temaer. For at styrke en decentral planlægning og implementering har man indført de såkaldte Panchayat Raj Institutions(PRI), som under den lokale regering har ansvaret for implementering og gennemførelse af disse programmer. Procentdelen af programmer, der bliver gennemført er desværre forsvindende lille. Årsagen er dels manglende kapacitet og vilje hos PRI, dels befolkningens manglende viden om egne rettigheder på området og egne muligheder for at påvirke myndighederne. Projektet har til formål, dels at kapacitetsopbygge PRI, dels øge kapaciteten og bevidstheden hos befolkningen omkring rettigheder og muligheder for indflydelse for at myndighederne og befolkningen samlet bliver styrket til at implementere udvalgte programmer. Endelig stiler projektet mod større grad af netværksdannelse på alle niveauer(regional/distrikt/stat) med henblik på fortalervirksomhed i forbindelse med udviklingsprogrammer.