Tilbage

Udvikling og demokrati gennem idræt og foreningsarbejde

Organisation:

DGI Midtjylland

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 15.000 kr.)

Projekt start:

01.10.2020

Projekt slut:

30.11.2021

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Der produceres en film om unge mennesker fra NordGhana, som har taget del i projektet: ‘Gender and Sports for Transformation and Empowerment Project (G-STEP). Med udvalgte verdensmål som rettesnor, viser filmen den kontekst Ghaneserne lever og arbejder i på godt og ondt og synliggør de resultater, der er skabt gennem 10 års samarbejde mellem YOPP og DGI Midtjylland. Formålet er hovedsageligt at oplyse, skabe viden forståelse og lyst til at deltage i udviklingsarbejde. Resultaterne er skabt i 9 små landsbyer i NordGhanas ‘remote areas’. Resultaterne handler om unges indflydelse på udviklingen af deres landsbyer gennem oprettelse af ungdomsforeninger med sport som en samlende aktivitet, men også med stor fokus på kønsroller og især kvinders forhold og rettigheder. Filmen bliver lavet i samarbejde med en frivillig dansker fra DGI's internationale udvalg og lokale fra projektet. Der er tale om at samarbejde om at lave en film til dansk oplysning, men som også kan bruges i projektets arbejde i Ghana. Filmen vises på efterskoler, højskoler, i DGI internationale aktiviteter og til DGI's landsstævne 2021.