Tilbage

Engagering af landbrugs-seniorer i udviklingsarbejde i ulande

Organisation:

ADDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 100.000 kr.)

Projekt start:

01.07.2021

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

84.766,00 kr.

Samlet buget:

94.264,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Projektets formål er at engagere landbrugs-seniorer i udviklingsarbejde for den fattige landbefolkning i SYD med fokus på projekter i Vietnam, Cambodia, Tanzania og Myanmar. Målgruppen er primært landmænd 60+ og tidligere landmænd. De er organiseret i lokale klubber på typisk 10-30 personer og koblet sammen via Landsforeningen LandboSenior. Der er 61 klubber under denne landsforening og i alt 12.000 medlemmer. Projektets indsats/aktiviteter er personlige møder med målgruppen i de enkelte klubber i form af foredrag og debat med udgangspunkt i ADDA´s projekter. Foredragene vil præsentere fortællinger fra projekterne og fremlægges, så målgruppen bliver informeret om nytteværdien af projekterne og kan perspektivere til egen livshistorie i landbrugsfaget. Gennem en sådan kobling engageres deltagerne og får interesse for udviklingsarbejde for den fattige landbefolkning i SYD. Det landbrugsfaglige fokus taler ind i forståelser og viden hos personer med tilknytning til landbrugserhvervet.