Tilbage

Videreuddannelse for lærere på tibetansk skole for flygtninge: voksenundervisning, demokratiske processer m.v.

Organisation:

Center for Konfliktløsning

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

01.07.2005

Beviliget beløb:

972.214,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Lokale partnere:

  • Sherab Gatsel Lobling
  • Tibetan Transit School (TTS)

Overordnede mål :

Lærerne på TTS bruger voksenpædagogik og videreformidler dette i eksil-samfundet, således at elevernes uddannelse styrkes.

Umiddelbare mål :

1.Lærerne får en uddannelse og kan varetage vokseundervisning. 2.Eleverne får en bedre uddannelse og forberedelse til deres fremtidige tilværelse, deres ressourcer bliver beriget og deres selvtillid styrket. 3.En gruppe lærere på TTS kan undervise nye lærere på TTS og andre lærere i eksilsamfundet i voksenpædagogik.

Målgrupper :

Der er 39 lærere på skolen, omtrent lige mange mænd og kvinder. Der er 470 mandlige og 290 kvindelige elever. Lærere og elever på øvrige skoler i eksilsamfundet er indirekte målgruppe.

Resume:

Projektet gennemføres i samarbejde med Tibetan Transit School, Dharamsala, Indien. Målsætningen er at lærerne på TTS bruger voksenpædagogik og videreformidler dette i eksil-samfundet, således at elevernes uddannelse styrkes. Der er 39 lærere på skolen, omtrent lige mange mænd og kvinder. Der er 470 mandlige og 290 kvindelige elever. Lærere og elever på øvrige skoler i eksilsamfundet er indirekte målgruppe. Der gennemføres seks intensive træningsperioder, med danske, indiske og tibetanske fagdidaktiske specialister og med Tibetan Center for Conflict Resolution, der vil træne lærerne i konflikthåndtering og kulturmødet mellem unge fra Indien og Tibet. Der udarbejdes en manual i voksenundervisning, handlingsplaner, ligesom der foretages fokusgruppeinterviews og dannes netværksgrupper. Samtidig uddannes en gruppe på 8-10 Transit School lærere, som får kompetence til at videreformidle voksenpædagogik til andre lærere i eksilsamfundet. Projektperioden er januar 2004 til marts 2005. Fornyet uro og evt. krig mellem Pakistan og Indien, hvilket kan føre til en udsættelse af projektet.