Tilbage

Klima over handel

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 10.000 kr.)

Projekt start:

01.03.2020

Projekt slut:

30.06.2020

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Formålet med aktiviteten er, at styrke en oplyst og kritisk debat i Danmark omkring klimakrisen, dens årsager og klimaretfærdighed. Mere specifikt er formålet at oplyse danskerne om, hvordan globale handelsinteresser og -aftaler er afgørende for, hvilken form for klimahandling, vi og vores politikere kan tage lige nu. Formålet er derudover at skabe kritisk refleksion i den brede, danske klimabevægelse over hvordan strukturelle handelspolitiske forhold og frihandelsaftaler er med til at undergrave den nødvendige klimahandling. Det er essentielt, at danskerne - og særligt klimabevægelsen - bliver skarpere på, hvordan handelspolitik og udlicitering af beslutningsmagt og rettigheder til store multinationale selskaber gennem frihandelsaftaler sætter grænserne for klimahandling, og umuliggør en grøn og retfærdig omstilling.