Tilbage

Solenergi til JEEP Folkecenter, Uganda

Organisation:

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.01.2007

Projekt slut:

31.03.2007

Beviliget beløb:

63.916,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Joint Energy and Envioment Projects (JEEP)

Resume:

Opkvalificering af JEEP FC til at være et solenergicenter, samt opkvalificering af medarbejdere og uddannel-se af udvalgte landelektrikere, til at varetage opsætning og vedligeholdelse af solpaneler (og pumper) til lys (og vand) i 4 områder, med henblik på studie og analyse af udstyr, brugbarhed, lokalforankring og organisa-torisk styring, til senere brug ved implementering af solenergi her og i andre dele af Uganda. Nordisk Folkecenter og Mali Folkecenter sætter undervisningen i gang og efterlader JEEP i en situation, hvor de selv kan arbejde videre med solenergi på deres center og i de projekter, de tilknyttes i fremtiden. Strøm fra fremtidige solenergi implementering vil bidrage til elektricificering af lokalsamfund, medvirkende til lys i skoler og hospitaler, pumper til rent vand, køling af medicin, etc. Emner der skal finpudses: Klarlæggelse af undervisnings faciliteter på JEEP FC for solenergi, herunder placering af undervisningsbyg-ning for at få optimal udnytte af solpaneler. Konkrete undervisningsformer for udnyttelse af solenergien, fx til drift af hvor mange lyskilder, pumper, køleskabe, frugttørrer, etc. Overordnet forståelse vdr. solenergi for alle ansatte på JEEP. Kriterier for udvælgelse af landelektrikere, samt forslag til implementeringsform af solcelle forsøgs anlæg, herunder brug til fx lys, pumper andet; styring af drift og vedligeholdelse, tilbagemelding af analyse og evalue-ringer. Klarlæggelse af projektplanlægning og styring de 3 projektpartnere imellem. Mali FC involveres for at kunne vurdere sammenligneligheden og derved bedre hjælpe under selve teknologi- og videns udveksling.