Tilbage

Etablering af værested for arbejdende gadebørn

Organisation:

Dankurd

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.06.2005

Projekt slut:

31.05.2007

Beviliget beløb:

1.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Iraq

Lokale partnere:

  • KSCRO

Overordnede mål :

Forbedre levevilkårene for arbejdende børn – særligt drenge – gennem oprettelse af værested.

Umiddelbare mål :

1) være gadebørnenes bindeled til uddannelses- og sundhedssystemet 2) give arbejdende gadebørn adgang til rekreation og kulturelle aktiviteter 3) Sætte seksuelle overgreb mod børn på den politiske dagsordning

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 500 arbejdende gadebørn i alderen 6-14 år. Primært drenge.

Resume:

Krige, sanktioner, interne kampe og etnisk udrensning har opslugt en stor del af den mandlige arbejdskraft i det kurdiske område i Irak. Regionens største by Hawler med 1,4 millioner indbyggere huser flere tusinde arbejdende gadebørn, der lider af fysiske og psykosociale problemer. Projektet forventer at kunne forbedre vilkårene for arbejdende gadebørn via etablering af et værested, der kan yde beskyttelse mod overgreb i gademiljøet samt være bindeled til samfundets eksisterende uddannelses- og behandlingstilbud via socialt arbejde. Værestedet skal give arbejdende gadebørn mulighed for at gennemgå en social rehabiliteringsproces støttet op af rekreative og kulturelle aktiviteter. I projektet indgår fortalervirksomhed i form af oplysningskampagner for at sætte seksuelle overgreb på den politiske dagsorden, som på sigt skal bane vejen for en holdningsændring i befolkningen og en ændring af procedure og lovgivning vedrørende homoseksualitet, der fører til fængsling af drenge, der er udsat for seksuelle overgreb.