Tilbage

Styrkelse af den agroøkologiske ungdomsbevægelse i fire landkommuner i Nicaragua

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.03.2018

Projekt slut:

31.08.2019

Beviliget beløb:

400.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Union Nacional de Agricultores y Ganaderos Matagalpa (National Union of Farmers and Rachers)

Overordnede mål :

Det overordnede formål er at fortsætte opbygningen og styrkelsen af den agroøkologiske ungdomsbevægelse i de fire landkommuner Waslala, Rancho Grande, Esquipulas og Ciudad Darío i Matagalpa-regionen, således at de unge bliver boende på landet, udbygger deres viden inden for bæredygtigt landbrug og organisering samt videreformidler fordelene til andre unge i området og skaber relationer til relevante statslige instanser.

Umiddelbare mål :

Mål 1 – Organisering og fortalervirksomhed: I marts 2019 er ungdomsbevægelsen styrket i både antal og geografisk dækning i fire kommuner i Matagalpa regionen gennem kurser i fortalervirksomhed og organisatorisk bæredygtighed. Mål 2 - Uddannelse: I marts 2019 har Ungdomsbevægelsen konsolideret minibibliotekerne som centre for organisering, kultur og uddannelse i lokalområdet. Der er etableret samarbejde med relevante offentlige institutioner (bl.a. MINED og INATEC) om, hvordan minibibliotekerne kan bidrage til opnåelse af de opstillede mål for Landbrugstekniske Skoler, lokale gymnasier osv. Mål 3 - Produktion: I 2019 har ungdomsbevægelsen videreformidlet viden og delt deres erfaringer med SSAF systemerne som alternativ produktionsform i fire landkommuner, og er blevet anerkendt i lokalområdet samt i relevante institutioner som fortalere for nye bæredygtige landbrugsstrategier.

Målgrupper :

Malgruppen på 391 unge landmænd/kvinder, aktive i ungdomsgrupperne i de fire landkommuner hvoraf 38% er piger.

Resume:

Projektet styrker og udvider den agroøkologiske ungdomsbevægelse på landet i Nicaragua og er med til at gavne de unge og deres lokalsamfund økonomisk, socialt og miljømæssigt. Projektet skaber noget at blive for på landet i Nicaragua, - et modtræk til den massive migration af unge fra land til by eller udenlands efter arbejde. For at styrke organiseringen oplæres de unge i fortalervirksomhed, så bevægelsen kan vokse og involvere flere unge og andre aktører. Således skal de unge sprede deres viden gennem bl.a. radioprogrammer, miljøkampagner og foredrag, og de skal aktivt opsøge og tage kontakt til relevante aktører på både kommunalt og nationalt plan. Via lokale mikroprojekter sættes de unges agroøkologiske produkter på markedsformel, f.eks. om nye salgskanaler eller forædling af varer, eller produktionen forbedres via f.eks. frøbanker eller roterende fonde alt afhængig af lokale prioriteter. Gennem uddannelsesdelen etableres et minibibliotek og tre andre konsolideres, drevet af de unge selv. Minibibliotekerne gøres økonomisk bæredygtige og der skabes kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om gensidigt samarbejde