Tilbage

Community Literacy and Facilitation Centres in Lahore

Organisation:

STS International Solidarity

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

839.049,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Pakistan

Lokale partnere:

  • Labour Education Foundation

Overordnede mål :

Uddannet, ressourcestærke og organiserede arbejdere i stand til at bidrage til forstærkelse af demokrati, fred og arbejderrettigheder i Pakistan.

Umiddelbare mål :

1) At forbedre læse- og skrivefærdigheder for ca. 600 arbejdere / tillidsmænd i 6 uddannelsescentre i Lahore. 2) At bevidstgøre og forstærke mindst 900 arbejderes forståelse af det juridiske system og af politiske, sociale og økonomiske rettigheder via deres deltagelse i uddannelsesprogrammer. 3) At motivere disse grupper (i 1 og 2) til: a) at udfordre det eksisterende system af krænkelser og ugunstige social strukturer. b) at forbedre deres vilkår ved at deltage aktivt i bevægelser og føre kampagner for retfærdig håndhævelse af nuværende regler og love.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er selve Labour Education Foundation og hermed arbejdere og aktivister i og udenfor fagforeningsbevægelsen samt tillidsmænd og kvinder i bevægelsen. I alt vil ca. 2700 personer, på kryds og tværs, blive rørt af projektet. http://www.lef.org.pk/ Der tilstræbes ligestilling blandt de mænd og kvinder som danner arbejdsgrupper i målgruppen og som vil drage fordel af projektet.

Resume:

Projektet skal medvirke til at fremme demokratisering i Pakistan, specielt gennem udvikling af fagforeninger. Vi vil gennem projektet muliggøre undervisning af tillidsfolk og funktionærer i foreningerne. Som en nødvendig forudsætning herfor heraf vil vi tilvejebringe muligheder for basal og videregående uddannelse af (nuværende og potentielle) fagforeningsmedlemmer, hvoraf en stor del er analfabeter. I projektperioden vil vi etablere ca. 6 uddannelsescentre placeret i eller nær Lahore, undervise ca. 600 fagforeningsmedlemmer i basale læse- og skrivefærdigheder og i relevante emner for fagforeningsaktivister, tillidsmænd og funktionærer. Vi vil desuden uddanne det nødvendige antal undervisere til at videreføre arbejdet efter 2014. Til projektet hører levering/udarbejdelse af undervisningsmateriale og fremskaffelse af det nødvendige AV udstyr. Der vil blive lagt vægt på en ligelig kønsfordeling blandt eleverne.