Tilbage

Socio-economic promotion of illiterate young women and girls in Bamako District of Mali

Organisation:

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.11.2008

Projekt slut:

30.11.2008

Beviliget beløb:

64.814,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mali

Lokale partnere:

  • FEMNET-Mali/MUSONET

Resume:

Projektet har til formål at øge marginaliserede, unge maliske kvinders aktive deltagelse i samfundet. 1000 unge, fattige kvinder i alderen 15-35 bosat i to kommuner i Bamako distriktet i Mali skal del-tage i aktiviteterne. Disse unge kvinder har enten ikke modtaget skoleundervisning eller er droppet tidligt ud uden basale skolefærdigheder. De er uden kendskab til egne rettigheder og har ikke lært noget erhverv, der kan gøre dem selvforsørgende. Projektet indeholder tre fokuspunkter, der gensi-digt styrker hinanden: kvinderne skal opnå basale læse, skrive og regnefærdigheder, de skal have viden om menneske- og kvinderettigheder og lære, hvordan rettighederne kan bringes i anvendelse, og de skal lære konkrete, indkomst-genererende aktiviteter. Projektet skal integrere de unge kvinder socialt og økonomisk i det maliske samfund og samtidig styrke dem, så de kan fungere som ambas-sadører for kvinders muligheder og rettigheder lokalt og, på sigt, nationalt.