Tilbage

New Future in Akwamu

Organisation:

Akwamus Venner

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.08.2012

Projekt slut:

30.11.2013

Beviliget beløb:

197.650,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Friends of Akwamufie - Ghana

Overordnede mål :

I samarbejde med Akwamuerne at iværksætte initiativer der kan fremme den fælles vision om, at alle mennesker, der bor i Akwamu, har ret til at leve et sundt og godt liv.

Umiddelbare mål :

• Udarbejdelse og underskrivelse af en partnerskabsaftale. • Etablering af aktiviteter til udvikling af børn fra de forlader pladsen på deres mors ryg til de skal begynde i skole.

Målgrupper :

I forbindelse med partnerskabsaftalen samarbejdes med forretningsudvalget for Friends of Akwamufie – Ghana (8-10 personer), den øverste leder af Akwamu Traditional Area og hans stab (op til 15 personer) samt et antal nøglepersoner (5-10). Målgruppen består af 13 kvinder og 20 mænd. Målgruppen for førskoleaktiviteterne er børn i 3-4 års alderen, 45 og 60 børn, heraf ca. 20 i Akwamufie(12 piger og 8 drenge). Fordeling på drenge/piger forventes at være ca. 50/50 procent

Resume:

Partnerskabsaktiviteten søger at formalisere samarbejdet mellem foreningen Akwamufies Venner og akwamuerne i Ghana, Vestafrika. Vilkårene for det hidtidige samarbejde er ændrede og opgaven mere omfattende efter at vi sammen har gennemført en SWOT analyse i februar 2012 af behovene. Forudgående var en erkendelse af, at arbejdet ikke kunne fortsætte på det hidtidige grundlag, men at der var opstået andre og bedre muligheder i Akwamu. Analysen viste at udvikling før skolestart og uddannelse generelt skulle i fokus for at bane vej for udvikling i området. I første omgang er der sat konkret fokus på førskole aktiviteter og på en partnerskabsaftale. Mål for vilkårene for skole og videre uddannelse skal formuleres for tre, fem og for 10 år i denne første projektperiode som oplæg til et mere omfattende projekt.