Tilbage

Etablering af netværk af landsbyorganisationer

Organisation:

Ghana Venskab

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.12.2003

Projekt slut:

30.04.2006

Beviliget beløb:

849.571,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Developing Communities Association

Overordnede mål :

At bidrage til opbygning af lokal kapacitet inden for udvikling ved at støtte landsbyorganisationer/CBOer, bl.a. deres organisering i netværk.

Umiddelbare mål :

'-At opbygge kapacitet hos CBOer, som arbejder for integreret udvikling -At udvikle CBO-netværk, som repræsenterer den fattige landbefolkning -At styrke CBOerne i at planlægge og gennemføre udviklingsinitiativer og forhandle med bl.a. traditionelle autoriteter, distriktsråd, og NGOer.

Målgrupper :

'-Primær målgruppe: allerede eksisterende landsbyorganisationer etableret i projekter som implementeres i samarbejde mellem GDCA og GV. Målgruppen omfatter 4 forskellige etniske grupper, og der vil være aktiviteter, som i særlig grad henvender sig til kvinder. I alle aktiviteter opfordres til kønsbalance gennem lige deltagelse. -Sekundær målgruppe: Andre NGOer, CBOer eller CBO-netværk samt traditionelle autoriteter og distriktsråd i projektområdet.

Resume:

Indsatsens formål er at bidrage til at etablere landsbyorganisationer (CBO’er) i det nordlige Ghana, og samle disse i netværk med henblik på opbygning af kapacitet inden for udvikling på landsbyniveau. Partnerorganisationen, Ghanaian Danish Communities Association (GDCA), vil facilitere en opbygning af CBO-netværk og støtte videns- og erfaringsudveksling samt fælles fortalervirksomhed på distrikts- og regionalt niveau. Netværksdannelsen vil styrke CBOerne i den interne koordinering såvel som i samarbejdet med andre organisationer og lokale beslutningstagere, f.eks. distriktsråd og NGOer. Den primære målgruppe er eksisterende landsbyorganisationer, der samarbejder med programmer implementeret i samarbejde mellem GDCA og Ghana Venskabsgrupperne bl.a. inden for mikrokredit, vand og sanitet samt uddannelse. Der er særlig fokus på inddragelse af kvinder.