Tilbage

Children's Literature - writing, illustration, publishing, distribution

Organisation:

Dansk Forfatterforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2009

Projekt slut:

31.03.2010

Beviliget beløb:

274.044,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Nepalese Society for Children’s Literature (NESCHIL)
  • Room to Read (RTR)

Overordnede mål :

Højnelse af kvalitet og tilgængelighed i nepalesisk litteratur for børn

Umiddelbare mål :

Kvalificering af nepalesiske forfattere, illustratorer og redaktører indenfor børnelitteratur. Produktion og distribution af nyskrevne bøger.

Målgrupper :

25-30 nepalesiske forfattere, illustratorer og redaktører

Resume:

I samarbejde med de to nepalesiske organisationer skal der ske en opkvalificering af den nepalesiske littera-tur for børn på 4-10 år inden for områderne skøn- og faglitteratur samt billedbøger. I perioden 2008 - 10 afhol-des 3 workshops i Nepal og en i Danmark for forfattere, illustratorer og redaktører. Oplæg udarbejdes sam-men med NESCHIL og Room to Read. Gennemførelsen varetages af danske forfattere, illustratorer og redak-tører. I perioderne mellem de enkelte workshops arbejdes dels lokalt i Nepal, dels via e-mails mellem danske-re og nepalesere. I løbet af projektet vil der blive skabt 20-30 manuskripter til illustrerede børnebøger, som RTR trykker og distribuerer. Der kan desuden distribueres via andre lokale foreninger og netværk - Nepalese Association of School Libraries og Rural Education and Development.