Tilbage

Karamoja Traditional Healers and Health System Projekt

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2008

Projekt slut:

31.03.2010

Beviliget beløb:

662.758,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • KATHES

Overordnede mål :

Projektet vil medvirke til at forbedre sundhedstilstanden i lokalbefolkningen, herunder specielt børn, og som en forudsætning herfor samtidigt styrke civilsamfundet i en demokratisk og bæredygtig udvikling af området.

Umiddelbare mål :

1. Sikre forebyggelse og behandling af de mest almindelige sygdomme ved at skabe en gensidig forståelse, respekt og samarbejde mellem den traditionelle og vestlige medicin i området i udviklingen af konceptet ”interkulturel medicin”. 2. Forbedre ernæring og hygiejne i familierne, især for kvinder og børn gennem arbejde i kvindegrupper. 3. Styrke civilsamfundets deltagelse i udviklingen gennem arbejde med dannelse af en organisation af de traditionelle helbredere, kvindegrupper og ved at arbejde gennem den lokale NGO KATHES som er fra området.

Målgrupper :

50 sundhedsarbejdere og traditionelle helbredere med en ligelig kønsfordeling. 150 kvinder fra 6 landsbyer i området. Indirekte befolkningen i projektområdet, dvs. kvinder, børn og mænd, anslået 7.000 personer. KATHES 21 medlemmer, ligelig kønsfordeling.

Resume:

Projektets formål er at forbedre sundhedstilstanden i Karamoja regionen i Uganda. Projektet vil arbejde på en brobygning mellem den traditionelle og den vestlige medicin, idet den traditionelle medicin erfaringsmæssigt er den mest søgte, hvorfor et samarbejde og koordinering mellem de to sundhedskulturer er nødvendigt, når et bedre sundhedstilbud er målet. Der afholdes møder og kurser om væsentlige emner som malaria, luftvejsinfektioner, diarre, hiv/aids, mor-barn sundhed, ernæring og hygiejne. Fælles registrering og henvisning mellem de to sundheds-kulturer vil blive fremmet. Basis for denne proces er en styrkelse af civilsamfundet, som også kan medvirke til at fremme integrations-, freds- og demokratiseringsproces i Karamoja. Dette vil ske gennem en organisering og uddannelse af kvinder, traditionelle helbredere og sundhedspersonaler ved NGO’en KATHES, der også som lokal NGO kvalificeres gennem projektforløbet.