Tilbage

Foredrag, medieindslag samt bogsalg

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

12.05.2011

Projekt slut:

12.05.2011

Beviliget beløb:

10.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

15 arrangementer spredt ud over ud over Danmark. - det er primært tale om foredrag, mediesatsning(??) i forbindelse med lancering af en bog af Katrin Rohdes "Mama Tenga". Aktiviteterne er et samarbejde med PR-medlem Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso og AMPO Danmark. Det er primært sidtnævnte som er i spil i forbindelse med aktiviteterne. Maj 2011./NKE. Umiddelbart kan det virke som om SuG er i gang med at fundraise til AMPO Danmarks arrangement. AMPO Danmark er ikke medlem af PR. NKE har derfor taget telefonisk kontakt til Kjeld Holmboe/SuG og gjort opmærksom på, at de nøje skal overveje hvordan aktiviteten skrues sammen, og at det er vigtigt, at SuG selv har lead på aktiviteten og bevillingen. NKE har bedt om en mere detaljeret plan for rollefordeling og ansvar, før der kan gives endeligt tilsagn. 22.06.2011/NKE. Ansøgning med ændringer er godkendt. 30.11.2011/NKE. Afrapportering modtaget. NB! Kun i trykt format - se ringbind Opl.pulje 2011, sagsnr. 076-111. OBS! Afrapporteringen er foretaget af AMPO Danmark og ikke SuG, som modtog bevillingen. Selvom det blev gjort klar for SuG, at de ikke kan søge tilskud via PR til egne medlemsorganisationer. TN og NKE har diskuteret sagen internt og vurderer, at SuG har handlet i god tro. Afrapportering, regnskab og andre bilag er meget fyldestgørende og detaljerede, og afleveret personligt på PRs kontor. Samtidig kan PR ud af afrapporteringen og medfølgende bilag læse, at aktiviteten har været en stor succes både med hensyn til fremmøde og dækning af arrangementerne, hvilket er et af de vigtigeste formål med Opl.puljen. TN og NKE har på den baggrund besluttet, at der ikke gøre mere ud af sagen.