Tilbage

Improving skills and health of poor women in Kervani VDC, through an organic learning center

Organisation:

Skoleliv i Nepal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

15.03.2014

Projekt slut:

15.02.2016

Beviliget beløb:

499.920,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Soiya Women Self-Reliant Organization

Overordnede mål :

At hjælpe de fattigste familier i Kervani VDC med at kæmpe sig ud af absolut fattigdom.

Umiddelbare mål :

1.At uddanne facilitatore og socialarbejdere fra målgruppen og lade disse give viden om bæredygtig jordbrug videre til områdets fattigste, samt at skabe et videnscenter for økologiske dyrkningsmetoder og husdyrbrug. 2. At uddanne 100 nye medlemmer i økologisk jordbrug, sundhed og forretningsplanlægning og give dem viden om deres demokratiske rettigheder. 3. At Soiya Women Self-Reliant Organization (SWO) bliver et respekteret videnscenter indenfor økologi og er begyndt at adressere relevante områder indenfor fortalervirksomhed (jordrettigheder, kvinders og kasteløses rettigheder).

Målgrupper :

Fattige og marginaliserede kvinder,- primært fra kasten Musahar, andre dalit og janajati kvinder og deres familier. I alt 125 kvinder. Indirekte målgruppe: Kvindernes familier (børn, ægtemænd og svigerfamilier).

Resume:

Skoleliv I Nepal startede i 2013 et økologisk læringscenter sammen med den lille nepalesiske kvindeorganisation Soiya Women's Independent Organization (SWO). Det overordnede mål med læringscentret er at støtte områdets fattigste familier i at skabe sig en bedre tilværelse dels ved hjælp af ny viden om økologiske dyrkningsmetoder, sundhed og støtte til opstart af egne forretningsprojekter dels ved at blive mere ansete borgere i lokalsamfundet gennem deres engagement i læringscentret. Partnerne vil som en del af indeværende projekt uddanne egne facilitatorer, så SWO selv kan varetage praktisk uddannelse i økologisk jordbrug og dyrehold, samt ernæring til fattige kvinder og informere om basale demokratiske rettigheder. Partnerne ønsker også at yde hjælp til basal forretningsplanlægning, så medlemmer kan bruge deres nye viden til at skabe sig en indkomst. Samtidig er det SWOs og SINs ambition, at SWO på sigt skal blive stærk og vidende nok til at blive en samarbejdspartner for de lokale myndigheder indenfor økologi.