Tilbage

Theory to Practice: A shared effort among AK partners to fully live up to sound administrative procedures

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2016

Projekt slut:

01.05.2017

Beviliget beløb:

219.104,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique
  • Swaziland
  • Uganda
  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)
  • Health Rights Action Group (HAG)
  • Institute for Young Women Development (IYWD)
  • Swaziland United Democratic Front
  • Women of Zimbabwe Arise (WOZA)
  • Youth Forum (YF), Zimbabwe

Overordnede mål :

At styrke den praktiske finansielle administration hos AK’s partnere for at styrke den overordnede finansielle ansvarlighed og den fælles administrative kultur.

Umiddelbare mål :

1)Alle partnere skal til dec. 2016 benytte et autoriseret dobbeltsidet bogføringsprogram 2)Alle partnere skal til dec. 2016 bruge overordnede organisationsbudgetter som en integreret del af den organisatoriske planlægning 3)Alle partnere skal til dec. 2016 have manualer for finansielle procedurer og bruge dem son en integreret del af deres administration

Målgrupper :

1)AK partnere, der deltog I partnerseminaret 2015 og som har udtrykt behov for yderlige praktisk træning for at kunne implementere teorien lært på seminaret. 2)Medlemmer og stakeholders, der vil føle sig mere sikre, når der er styr på den finansielle administration i de repsektive organisationer. 3)Trænerne er kvinder og majoriteten af administratorer i partnerorganisationerne er også kvinder. Det forventes at indsatsen vil styrke disse kvinders kapacitet og styrke deres stemmer i organisatoriske diskussioner.

Resume:

Interventionen er en opfølgning på det Finans og Administrationsseminar, som AK og partnere holdt i Sydafrika i maj 2015. Her blev partnerne trænet i CISU's finansielle standarder og i hvordan man administrerer AK-CISU projekter og donor funding generelt. Seminaret var en stor succes, men evalueringen har vist at nogle partnere mangler mere konkret støtte for at gå fra teori til praksis. Til det formål vil de to partnere med størst finansiel og administrativ kapacitet rejse rundt til de andre partnere og assistere dem i at implementere de nye krav og regler. Der bliver lavet et skræddersyet program for hver partner med udgangspunkt i dennes behov. Det overordnede fokus vil dog være på det dobbelte bogholderi og hvordan det bruges i praksis, overhead budget samt finansielle og administrative politikker og manualer. For at sikre bæredygtigheden af interventionen skal partnerne selv være med til at definere deres træningsprogram, og træningen skal inkludere flere folk fra partnerorganisationen, ikke kun de finansielle og administrative medarbejdere.