Tilbage

Way forward for Kenya County Workers

Organisation:

FIC

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

4.206.414,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kenya County Government Workers Union

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at forbedre beskæftigelsesvilkår for de ansatte i Kenyas 47 counties (amter) i form af anstændige indtægter, gode sundheds- og sikkerhedsforhold på arbejdspladserne, anti-diskriminering (i forhold til køn, etnicitet/stamme, alder m.m.) på arbejdspladserne, overholdelse af overenskomster og lovmæssige rettigheder på beskæftigelsesområdet.

Umiddelbare mål :

1. Kenya County Government Workers Union (KCGWU) medlemmernes interesser som arbejdstagere i de kenyanske counties varetages af kompetente og aktive lokalafdelinger samt gennem repræsentanter og tillidsfolk 2. KCGWU medlemmernes interesser på national niveau varetages af et velfungerende nationalt hovedkontor med en kompetent ledelse og afdelinger for uddannelse og administration 3. Overholdelse af KCGWU medlemmernes rettigheder er forbedret, og medlemmerne er aktivt involverede i fagforeningens aktiviteter (udover de årlige møder).

Målgrupper :

Projektets primære målgruppe består af de 36.000 medlemmer KCGWU. Ud af disse vil projektet især omfatte de ca. 15.000 medlemmer i de 11 counties, hvor der er hovedfokus for projektets aktiviteter. Derudover vil projektet rette sig mod de 47 lokalafdelinger som KCGWU består af, og som hver især repræsenterer de 47 counties i Kenya. Således er ansatte og tillidsfolk i samtlige 47 lokalafdelinger en målgruppe. Endelig vil en tredje målgruppe omfatte den del af medarbejderne i de 11 counties, der ikke er medlemmer af KCGWU. Det forventes, at de igennem oplysningskampagner vil blive påvirket til at melde sig ind i fagforeningen. Kønssammensætningen i målgruppen vurderes til at bestå af ca. 60 % mænd og 40 % kvinder. Dette vurderes ud fra det faktum, at mænd generelt er bedre repræsenteret på arbejdsmarkedet end kvinder, men blandt county-arbejderne er også en del kvindefag repræsenteret, som f.eks. indenfor sundheds- og omsorgsområdet.

Resume:

Projektets formål er at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte i Kenyas nyetablerede 47 counties (”amter”). Dette gøres dels gennem styrkelse af fagforeningen KCGWUs kapacitet og struktur både på afdelingsniveau og på hovedkontoret i Nairobi og dels gennem bevidstgørelse af medlemmer mht. rettigheder både som ansat og som borger i Kenya. Kapacitetsopbygningen sker gennem uddannelse af repræsentanter på alle niveauer og styrkelse af fagforeningens funktion på uddannelsesområdet og administration/økonomi. Bevidstgørelsen af medlemmer sker gennem information og dialog på arbejdspladsmøder mm. I tilknytning hertil styrkes den organisatoriske sammenhæng fra medlemmer, afdelinger til nationalt hovedkontor. Fagforeningens kapacitet på PR og fortalervirksomhed styrkes, så KCGWU som civilsamfundsorganisation fremover aktivt varetager og advokerer for medlemmernes interesser overfor myndigheder og andre beslutningstagere/interessenter.