Tilbage

Sowing project for needy, poor and jobless young women and "girl-children"

Organisation:

CAMOUN Dansk - Camerounsk Venskabsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.03.2007

Projekt slut:

31.03.2008

Beviliget beløb:

196.500,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cameroon

Lokale partnere:

  • Teenage counselling and professional training (TECOPROT-GC-)

Overordnede mål :

At skabe et samfund med lige muligheder for mænd og kvinder ved at styrke kvinder så de bliver lige partnere i familiens husholdning

Umiddelbare mål :

At give 90 kvinder en uddannelse i at sy, så de kan bidrage med indkomst til familien både i og efter projektperioden

Målgrupper :

90 unge mødre fra alderen 14 år og op, den bor hjemme hos forældre og betragtes som en økonomisk byrde, fordi de "selv er ude om det" (at de er blevet gravide). Kvinder i fattige og "underpriviligerede" ægteskaber, hvor manden ikke kan eller vil forsørge sin familie.

Resume:

Der etableres et undervisningscenter i syning for unge, fattige kvinder for at de derved kan skabe sig en minimum indkomst. Det er specielt for to kategorier af kvinder, 1) gifte kvinder, som udfører al husarbejdet (hånd-vaskning af tøj, madlavning, rengøring, børnepasning), men alligevel som "consumers" undertrykkes og nedvurderes af ægtemanden. De regnes for "consumers", fordi arbejdet hjemme ikke betyder noget, 2) helt unge mødre, der ikke er blevet gifte og stadig bor hos forældrene. De anses for at være en betydelig belastning og er i fare for at blive udstødt, fordi holdningen ofte er, at de er "selv-ude-om-det". Ved at tjene penge ved syningen forbedres dels de økonomiske forhold, men der skabes også en personlig identitet og social selvværdighed for de pågældende som får en væsentlig bedre status i samfundet. Projektet udføres i et samarbejde med den lokale ngo TECOPROT-GC, og i det første år bliver 90 unge kvinder uddannet.