Tilbage

Building for the Future: Capacity Building for development in Southern Chin State

Organisation:

Mission Øst

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.07.2013

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Myanmar

Lokale partnere:

  • Fondacioni 'Kontribut per Edukimin' (FKH)
  • Service and Development Department of the Mara Evangelical Church (SDD)

Overordnede mål :

At foretage kapacitetsopbygning i det lokale civilsamfund, for at reducere kronisk fattigdom i det sydlige del af Chin Staten.

Umiddelbare mål :

1. At stab og frivillige i de to civilsamfundsorganisationer, efter gennemførsel af projektet, har udviklet deres kompetencer indenfor organisationsudvikling og projektledelse, og at de har forbedret deres indbyrdes koordinering, deres fælles strategiske planlægning samt styrket positivt samarbejdet med Mission Øst 2. At civilsamfundsaktørerne i det sydlige del af Chin Staten, ved afslutningen af projektperioden, har forbedret deres kapacitet og evne til at styre projekter indenfor fødevaresikkerhed og forbedrede levevilkår, samt at de har udviklet passende forholdsregler og indsatser hertil.

Målgrupper :

Primær målgruppe er de 22 ansatte og frivillige hos SDD og 20 ansatte hos HHS (5 kvinder og 15 mænd) Sekundær målgrupper er SDD’s 40 selvhjælpsgrupper med 7-12 medlemmer i hver, hvor af hovedvægten er kvinder, alle er stammefolk.

Resume:

Dette projekt er udarbejdet for at styrke den organisatoriske kapacitet og de tekniske færdigheder hos to yderst motiverede civilsamfundsorganisationer i et område af Chin Regionen i Burma, et marginaliseret og isoleret område, hvor der ikke er andre organisationer tilstede. Organisationerne er udsprunget af og arbejder med minoritetsstammefolk omkring gennemførelsen af udviklingsprojekter i landområderne med en høj grad af involvering og deltagelse af lokalsamfundene. På trods af, at de to organisationer er små og har få økonomiske ressourcer, har de store ambitioner for udviklingen af deres lokalsamfund for at være i stand til at imødekomme de mange behov i området. Projektet vil give træning; i organisationsudvikling, styrkelse af fortalervirksomhed, introducer en fælles strategisk planlægning (reducere overlap og maximere virkning). Projektet vil også omfatte evalueringer og uddannelse i fødevaresikkerhed og bæredygtige eksistensvilkår (’livelihoods’). Dette vil føre til udvikling af nye projekter og derved sikre bæredygtig udvikling. Behov er alle blevet identificerede som led i en behovsvurdering i området, som Mission Øst gennemførte i samarbejde med de lokale partnere; hvor efter alle konkluderede, at et partnerskab ville hjælpe med at udfylde de mest presserende kapacitetsmangler i området.