Tilbage

Bæredygtigt Energi Projekt - Karatu

Organisation:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

15.08.2006

Projekt slut:

31.08.2009

Beviliget beløb:

1.899.259,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karatu Development Association (KDA)

Overordnede mål :

Befolkningen i Karatu Distriktet skal blive i stand til at tilfredsstille deres husholdningers energi behov på en sundheds-, økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde.

Umiddelbare mål :

Målgruppens risiko for udsættelse for sundhedsskadelige påvirkninger, som følge af brug af energi brug, er blevet væsentligt reduceret. De miljømæssige forringelser, der er en følge af hugsten for brænde, er blevet reduceret i 10 landsbyer involveret i projektet. Opbygget en organisatorisk kapacitet der kan levere forbedrede komfurer og forbedret belysning til husholdningerne i Karatu District til omkostninger de kan klare.

Målgrupper :

1950 kvinder som vil få installere forbedrede komfurer. Familiemedlemmer i 300 husholdninger til forbedret belysning. 300 Farmers (kvinder og mænd) som vil få etablere agroforestry systemer. 130 kvinder involveret som energy inovators og ved produktion af komfurer

Resume:

Adgang til effektive, sikre og bæredygtige energikilder i husholdningerne er en af forudsætningerne for at reducere fattigdommen, forbedre sundheden og sikre et bæredygtigt miljø. Energi praksis i Karatu District er ikke for nuværende bæredygtig, da der ikke findes hensigtsmæssige alternativer og heller ikke er en fuldt udviklet kapacitet til at gennemføre ændringer i praksis. Det er dette projekts formål at hjælpe med til at udvikle brugbare alternative biomasse baserede energiformer baseret på forbedrede ildsteder, at opbygge kapacitet blandt befolkningen til at implementere forandringer på energiområdet, udvikle organisatorisk kapacitet i Karatu Development Association til træning og støtte af målgruppen, samt etablere en energi mikro kredit facilitet, der kan understøtte den fortsatte efterspørgsel af forbedrede komfurer. Projektets primære målgruppe er ca. 1950 kvinder, som vil få installeret forbedrede komfurer.