Tilbage

Children Creating Safe and Inclusive Enviroment

Organisation:

AC Børnehjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2009

Projekt slut:

30.06.2012

Beviliget beløb:

2.765.357,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Children Nepal

Overordnede mål :

Børn er beskyttet og udøver aktiv indflydels på forhold af relevans for deres liv I skoler familier og lokalsamfud, uafhængig af kaste, køn og social status.

Umiddelbare mål :

1.Børn udtrykker deres mening, influerer relevant beslytningstagen og er mindre udsatte for vold og overgreb i 6 skoler, 6 børneorganisationer og i deres hjem 2.Børn udøver deres ret til inflydelse gennem børnegrupper, og representanter for børnegrupper er i dialog med offentlige distriktsinstanser for børns velfærd (District Child Welfare Boards) Det omkringliggende samfund, inklusiv forældre, andre skoler, børneorganisationer og offentlige instanser har forøget deres viden om børns ret til beskyttelse og deltagelse

Målgrupper :

Målgruppen er 2375 børn og unge fra 12 til 18 år med en lige fordeling på køn og med mindst 1020 fra lavere kastegrupper eller etniske minoriteter, som er tilknyttet følgende institutioner: -6 skoler (1200 børn og unge) -9 børneorganisationer (450 børn og unge) -26 børneselvhjælpsgrupper (650 børn og unge) -3 distriktsforbund af børnegrupper (75 børn og unge)

Resume:

Projektet vil igangsætte forandringsprocesser hos seks skoler og seks NGOer, der udbyder serviceydelser til børn og unge, samt hos distriktsmyndigheder indenfor børneområdet i tre distrikter i Nepal. Den primære målgruppe er 2375 børn og unge i alderen 12-18 år. Forandringsprocesserne vil ændre praksis på skolerne og i institutionerne til i højere grad at tage højde for: 1) integration af alle børn på tværs af køn, kaste og social baggrund, 2) beskyttelse mod vold og overgreb, og 3) børns indflydelse. Projektet inddrager og styrker eksisterende børne- og forældregrupper, samt støtter strukturer for interaktion mellem børnegrupper, institutioner og myndigheder. Projektets hovedrisiko er en forværring af den skrøbelige politiske situation i Nepal og mulige effekter heraf på de involverede offentlige instantser, skoler og børneorganisationer.