Tilbage

Muavika - Water suply, sanitation and hygiene improvements in Karatu, Tanzania

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.09.2010

Projekt slut:

01.04.2012

Beviliget beløb:

499.440,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karatu Development Association (KDA)

Overordnede mål :

At forbedre livet for de marginaliserede og fattige beboere i landområderne i Karatu Distriktet, Tanzania, gennem forbedret adgang til sanitet og hygiejne serviceydelser.

Umiddelbare mål :

At udvikle og udbedre billige og lavteknologiske løsninger til forbedret vandforsyning, sanitet og hygiejne blandt målgruppen. At gennem en rettighedsbaseret tilgang at bevidstgøre målgruppen om deres ret til fyldestgørende vandforsyning, sanitet og hygiejneydelser samt at bidrage til at relevante autoriteter forpligtes til at leve op til deres ansvar.

Målgrupper :

10,000 indbyggere fordelt på 3 landsbyer i Karatu distriktet var omfattet af projektet. Cirka 3.500 indbyggere i Kambi ya Faru modtog undervisning i forbedrede vandforsyning, sanitet og hygiejne serviceydelser. Cirka 10,000 indbyggere i Kambi ya faru, Kitete samt Slahamo fik hjælp til at etablere vand & sanitets komiteer. Specielt børnene vil få gavn af en forbedret sanitets og hygiejne da de ofte lider af diarre. Kvindernes deltagelse i vand og sanitetsundervisningen og i vand & sanitets komitéernes arbejde styrker deres rolle i lokalsamfundet.

Resume:

Det overordnede formål med Muavika projektet er at forbedre livet for de marginaliserede og fattige beboere i landområderne i Karatu Distriktet, Tanzania, gennem forbedret adgang til sanitet og hygiejne services. Projektet har to delmål, nemlig 1) at udvikle og udbrede billige og lavteknologiske løsninger til forbedret vandforsyning, sanitet og hygiejne blandt målgruppen; 2) at gennem en rettighedsbaseret tilgang at bevidstgøre målgruppen om deres ret til fyldestgørende vandforsyning, sanitet og hygiejneservices samt at bidrage til at relevante autoriteter forpligtes til at leve op til deres ansvar. Projektet indeholder en kapacitetsopbygning af vores partner KDA og en videreudvikling af samarbejdet imod et regulært partnerskab. Derudover er det et tværgående mål at etablere et netværk blandt NGO’er i Karatu Distriktet for at øge koordineringen og effektiviteten af de eksisterende udviklingsinitiativer i området.