Tilbage

Mellemfolkelig kulturudveksling og forståelse igennem idræt

Organisation:

DGI Nordjylland

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.09.2009

Projekt slut:

01.09.2013

Beviliget beløb:

196.300,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Popular Culture and Sports Programme (PCSP)

Overordnede mål :

Det overordnede formål er gennem idræts og kulturaktiviteter at styrke civilsamfundet i lokalområderne i og omkring Sengerema.

Umiddelbare mål :

• Styrke PCSP som organisation, både lokalt i de små landsbyer og bestyrelsen i PCSP Sengerema. • Udvikle og styrke idrætslige og kulturelle grupper, igennem kortsigtede instruktører, som kan uddanne og kvalificere ledere og instruktører i PCSP Sengerema. • Støtte nuværende og udvikle nye grupper og aktiviteter, samt et øget aktivitetsniveau og medlemstal.

Målgrupper :

• Nuværende og kommende idrætsinstruktører i PCSP Sengerema, samt lærere og elever i skolerne. Kriterierne vil blandt andet være tidligere erfaring, ligelig kønsfordeling, aktiv deltagelse i PCSP, osv. • Projektet forventes at ramme omkring 80-100 personer, med hovedvægten på PCSPs interesser. Samt kultur og idrætsudøvere i PCSP Sengerema, hvor det forventes at over 1000 vil deltage. • Ledere indenfor PCSP og den lokale regering i Sengerema.

Resume:

Kapacitetsopbygning gennem frivillige folkelige idræts- og kulturaktiviteter skal støtte og udvikle den lokale samarbejdspartner Popular Culture and Sports Programme (PCSP) i Sengerema til en bæredygtig organisati-on med henblik på at styrke civilsamfundet generelt i Sengerema i Tanzania. Målgruppen er lokale idrætsin-struktører og idrætsudøvere, samt lokale ledere. Hovedaktiviteten er kort-tids-instruktører og foreningsvejled-ning i Sengerema. Kort-tids-instruktørerne vil fokusere på de muligheder der for idræt og kultur aktiviteter i det lokale samfund, samt undervisningsteknikker indenfor breddeidrætten. Væsentlige risici er manglende forstå-else for frivilligt arbejde som et redskab til demokratisk udvikling, at kampen for basale fornødenheder vanske-liggør brugen af kultur- og idrætsaktiviteter som et politisk redskab og at myndigheder ikke vil støtte PCSP Sengerema.