Tilbage

TARTIT - Project for Peace and Social Cohesion in the Sahel Region, Burkina Faso

Organisation:

Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

01.06.2020

Projekt slut:

31.12.2020

Beviliget beløb:

99.400,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burkina Faso

Lokale partnere:

  • Association TARTIT

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at bidrage til kampen mod voldelig ekstremisme i Oudalan provinsen, som er det område i Burkina Faso, der er hårdest ramt af terrorisme.

Umiddelbare mål :

'- Forbedre levevilkårene for unge og for mødre gennem mikroprojekter, så de unge ikke bliver fristet af terrorgrupper, og mødrene kan bedre påvirke deres børn positivt, så de ikke bliver rekrutteret af terrorgrupper. - Afholde kulturelle arrangementer for at skabe opmærksomhed omkring fred og farerne ved voldelig ekstremisme samt skabe social samhørighed, så befolkningen ikke splittes efter etniske skillelinjer

Målgrupper :

Målgruppen for mikroprojekter er 14 unge kvinder og mænd mellem 18 og 35 år, både fra lokalsamfundet og internt fordrevne, samt 4 mødre fra Oudalan provinsen. Udvælgelsen sker på lige vilkår for alle etniske grupper. Målgruppen for de kulturelle arrangementer er kvinder, traditionelle og religiøse ledere, administrative og lokale myndigheder, ungdomsorganisationer m.m. Omkring 100 vil deltage i konferencerne, og aktiviteterne forventes at nå ud til 2000 mennesker.

Resume:

TARTIT er en burkinsk forening, der arbejder kulturelt og socialt for at skabe fred i terrortruede områder i Burkina Faso. De kæmper mod stigmatisering og mod terrorisme. De afholder kulturelle arrangementer for lokalbefolkningen i Sahel området og oplysningsarbejde på skoler for at skabe opmærksomhed omkring fred, farerne ved voldelig ekstremisme og skabe social samhørighed, så befolkningen ikke splittes efter etniske skillelinjer. De hjælper internt fordrevne familier, så de kan blive i området. Mange er flygtet fra deres hjem i landsbyerne pga terror, vold og mord på civile og har måttet efterlade deres ejendele. Formålet med denne indsats er at afholde 3 kulturelle arrangementer med henblik på sammenhold og oplysningsarbejde samt finansiere mikroprojekter til 14 unge og 4 mødre for at give dem beskæftigelse og økonomisk uafhængighed, så de unge ikke bliver rekrutteret af terrorgrupper, og mødrene kan bedre påvirke deres børn positivt, så de ikke bliver rekrutteret af terrorgrupper.