Tilbage

Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge elevledere i Ayacucho, Peru

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.10.2018

Projekt slut:

31.12.2018

Beviliget beløb:

1.500.953,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Tarea Asociación de Publicaciones Educativas

Overordnede mål :

Elever i alderen 11-18 år uddannes i interkulturelt medborgerskab, udøver deres rettigheder og er anerkendt som sociale aktører, der deltager aktivt i udviklingen af politikker som sikrer de unges inklusion i Peru.

Umiddelbare mål :

1. Den 30.09.2020 er kontaktlærerne fra fire provinser (Huamanga, Huanta, Fajardo og Cangallo) anerkendt af de regionale og lokale uddannelsesmyndigheder som officielle støttelærere til AARLE-filialerne. 2. Den 30.9.2020 støtter og styrker kontaktlærere fra tre provinser (Sucre, La Mar og VRAEM) AARLE-filialerne og de implementerer undervisningsmaterialet om interkulturelt medborgerskab i deres undervisning. 3. Den 30.09.2020 er retningslinjer til at forbedre undervisningen i medborgerskab på seminarier godkendt af den regionale uddannelsesinstans DREA.

Målgrupper :

Primære Målgrupper: AARLE-ledere fra syv provinser (Huamanga: 30, Fajardo: 20, Cangallo: 15, Sucre: 15, La Mar: 15, Huanta:20, VRAEM: 15): 130 Kontaktlærere for AARLE: 35 Undervisere på lærerseminarierne: 40 Elever i alderen 11-18 år, som deltager i den undervisning, hvor undervisningsmaterialet bliver anvendt: 700 Lærere på seminaret, som deltager i kapaciteringsworkshops for undervisningsmaterialet: 200 Lærerstuderende på seminaret, som deltager i de workshops, hvor forslagene bliver udviklet: 40 Ansatte i DREA (de regionale uddannelsesmyndigheder): 2 Ansatte i UGEL (de lokale uddannelsesmyndigheder): 6 Undervisningsspecialister: 6 Sekundære målgruppe: Elevledere, som deltager i AARLES regionale årsmøde: 1000

Resume:

Dette partnerskab søger at øge unge oprindelige folks indflydelse på de lokale politiske beslutningsprocesser gennem elevrådsorganisationen AARLE. Projektet har indtil nu arbejdet for at forbedre mulighederne for at opnå politisk indflydelse for flere unge gennem strukturelle ændringer i det regionale uddannelsessystem. Vi har arbejdet for at fremme det aktive medborgerskab, både ved at støtte op om elevorganisationen AARLE og via påvirkning af skolesystemet. I nærværende projekt vil vi kapacitere regionens lærere i at overtage Tareas (Axis' samarbejdspartner) vejlederfunktion af de unge for at sikre, at AARLE-filialerne bliver mere selvkørende og uafhængige af Tareas tilstedeværelse. Vi vil desuden arbejde for at sikre, at lærerne implementerer undervisningsmaterialet om interkulturelt medborgerskab (udviklet i fase 2) i folkeskolerne samt udbreder det til andre lærere i deres respektive regioner. Derudover vil vi oprette et samarbejde med regionens lærerseminar, idet vi også ønsker at gøre medborgerskabstemaet til en fast del af læreruddannelsen. Disse tiltag skal på sigt være med til at sikre projektets bæredygtighed.