Tilbage

Udvikling af biavl med Apis cerana hos etniske minoriteter i Vietnam

Organisation:

Danmarks Biavlerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

31.12.2005

Beviliget beløb:

988.257,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Bee Research and Development Center (BRDC)

Overordnede mål :

At bidrage til at reducere fattigdom ved at støtte kapacitetsopbygning og bæredygtig udvikling blandt den fattigste del af landbefolkningen og etniske minoriteter i Thai Nguyen, Hoa Binh, Hue provinserne og på Catba øen gennem kapacitetsopbygning og udvikling af bæredygtig biavl.

Umiddelbare mål :

'- At træne den primære målgruppe for at sikre lokal viden til at etablere og fastholde bæredygtige indkomstskabende aktiviteter fra biavl. - At medvirke til opbygning af VBA som en fagligt kvalificeret NGO i lokalområderne samt etablere netværk for viden og erfaringsudveksling. - At medvirke til kapacitetsopbygning og træning af trænere der kan gennemføre pædagogisk kvalificeret undervisning for fattige bønder og etniske minoriteter i de valgte projektområder.

Målgrupper :

Primær målgruppe: Mindst 180 mænd og kvinder fra landsbyer i Thai Nguyen, Hoa Binh, Thua Thien/ Hue provinserne og på Catba øen. Overvejende af de etniske minoritetsgrupper Try, Dao, Muong og Hoa (+ en mindre del fra minoritetsgruppen Kinh). Sekundær målgruppe: Medarbejdere i VBA og BRDC der skal uddannes i de metoder og resultater, der anvendes med god held i Indien i undervisning af stammefolk, herunder metoder til inddragelse af kvinder i gennemførelsen af projektet.

Resume:

I samarbejde mellem trænere fra Danmarks Biavlerforening og Vietnams Biavlerforening opbygges trænings- og demonstrationsbigårde blandt etniske minoriteter i provinserne Thai Nguyen, Hoa Binh, Hue og på Catba øen. Gennem fælles træning af lokale stammefolk udvikles de vietnamesiske træneres viden og færdigheder i træning og undervisning af biavlere. Der sker teknisk og pædagogisk træning af såvel trænere som elever. Der sker kapacitetsopbygning i de lokale biavlsgrupper, således at de efter projektet selv er i stand til at videreføre aktiviteterne i træningsbigårdene og indhente supplerende viden fra Beekeeping Research and Development Center.De vil få indøvet den praktiske biavl og være i stand til at producere nye bifamilier og bidronninger til opformering af bibestanden i området.