Tilbage

Building Cooperativism in Rural Ecuador

Organisation:

Udviklingssamarbejde for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2022

Projekt slut:

01.07.2024

Beviliget beløb:

499.865,00 kr.

Samlet buget:

499.865,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ecuador

Lokale partnere:

  • Corporación Futuro Valdivia, CFV

Resume:

Projekts formål er at opbygge et kooperativ af landmænd og håndværkere i en mindre by i Ecuador, baseret på principper om selvhjælp, ansvarlighed, lighed og solidaritet. Medlemmernes tillid til hinanden skal opbygges ved at arbejde med kooperativets identitet og følelsen af at høre til. Medlemmerne vil desuden få værktøjer til effektivt at kunne kanalisere deres behov til myndighederne, at kunne give deres mening til kende og få forbedret deres rettigheder. Projektet vil udvikle skræddersyede markedsløsninger som passer til andelsmedlemmernes særlige behov. Et af projektets aktiviteter er etablering af et lokalt marked, som et redskab til at bygge bro direkte mellem producenter og kunder. Landmænd og håndværkere vil blive uddannet i produkt- og markedsudviklingsemner samt finansielle, regnskabsmæssige og skattemæssige spørgsmål.