Tilbage

Healthy food and environment, Bolivia 2014-2016

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

07.01.2014

Projekt slut:

31.12.2016

Beviliget beløb:

3.996.148,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Danish Society of Occupational and Environmental Medicine (DASAM)

Overordnede mål :

At forbedre befolkningens sundhed især for kvinder og børn ved at sikre en sund fødevareproduktion, rent drikkevand og et miljø frit for pesticidrester gennem stigende bevidsthed i befolkningen ved fortalervirksomhed fra civile organisationer.

Umiddelbare mål :

1. At øge bevidstheden i befolkningen og gennemføre foranstaltninger til en forbedret kontrol af pesticidrester i fødevarer og vand. 2. At forhindre forurening af miljøet ved at minimere brugen af pesticider, ved at skabe sikker opbevaring og ved at undgå udledning til naturen. 3. At fremme sikker pesticidanvendelse af private og offentlige virksomheder ved bekæmpelse af insektbårne sygdomme.

Målgrupper :

a. Forbrugerne bliver gjort opmærksom på problemerne gennem oplysning og fortalervirksomhed ved de 60 uddannede repræsentanter fra organisationerne (tusinder). b. Landmænd i kommunerne Pampa Grande og San Julian hører om problemerne fra repræsentanterne fra landbrugsorganisationerne (hundreder). c. Pesticid-brugere i private hjem nås gennem oplysning og fortalervirksomhed ved uddannede repræsentanter fra deres lokale organisationer (tusinder). d. De professionelle ”spraymen” der foretager sprøjtning mod insekter i private og offentlige virksomheder lærer om problemerne og deres løsning (hundreder).

Resume:

Pesticidforbruget stiger kraftigt i lavindkomstlandene især i landbruget men også ved bekæmpelse af f.eks. malaria og i private husholdninger. Formålet er at forbedre befolkningens sundhed ved at sikre en sund fødevareproduktion, rent drikkevand og et miljø frit for pesticidrester. Dialogos og Plagbol har gennem 12 år arbejdet med at øge viden om korrekt brug af pesticider og alternativer blandt bønder i Bolivia med godt resultat. Fokusområderne i dette nye projekt bliver 1. fødevaresikkerhed pga. meget høje niveauer af pesticidrester i fødevarer i Bolivia, 2. Sikker og forsvarlig bekæmpelse af insekter der overfører sygdomme når der sprøjtes i private hjem og 3. en miljøindsats for at afprøve forskellige metoder til indsamling af de mange tons pesticidemballage som årligt smides i naturen. I denne fase 1 vil samarbejdsrelationer mellem de forskellige aktører, undervisnings-, informations- og kampagnematerialer blive udviklet og afprøvet i mindre områder for i en kommende fase at blive søgt udvidet til landsplan.