Tilbage

"Break the Silence" Child Sexual Abuse Prevention Network in the Phillippines

Organisation:

Stairway Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2011

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

2.950.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Stairway Foundation Inc.

Overordnede mål :

Vores vision med projektet er ”En nation hvor børn er beskyttet mod sexuelt misbrug og udnyttelse”.

Målgrupper :

Primær målgruppe: De 48 partnerorganisationer. Sekundær målgruppe: Børn og de voksne, som omgiver dem, i de respektive lokalområder. De fleste ofre for sexmisbrug af børn er piger, men også mange drenge misbruges. De voksne, som beskæftiger sig med børn, er overvejende kvinder - undtagen medarbejdere i politiet.

Resume:

I forlængelse af 10 års arbejde og to bevillinger fra Projektpuljen vil Stairway Foundation Inc. i Filippinerne over 5 år træne 48 andre børneorganisationer ud over hele landet I forebyggelse af sexmisbrug af børn og forbedret håndtering af misbrugssager. Partnerorganisationerne arbejder i hver deres lokalområde med forebyggelse, uddannelse, træning og yderligere spredning af viden og metoder i et tæt samarbejde med det lokale politi og sociale myndigheder. Mindst 6 af partnerne skal trænes til et niveau, hvor de selv paa hoejt niveau kan stå for træning og faglig monitorering af yderligere partnere. Projektets mål er desuden at etablere et stærkt nationalt ’Break the Silence’ netværk af partnerorganisationer, som kan være ramme om erfaringsudveksling, udvikling af nye materialer og metoder samt deltage i og foranledige nationale fortalerinitiativer. Projektet er tænkt som en fortløbende proces, hvor yderligere funding fra internationale NGO’er og donorer skal sikre fortsatte aktiviteter ud over projektperioden.