Tilbage

Besøg i Danmark af kvindenetværk fra Nicaragua med fokus på kvinders rettigheder og partnerskab

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

31.05.2019

Projekt slut:

31.08.2020

Beviliget beløb:

97.112,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Red de Mujeres de Ometepe.

Overordnede mål :

Indsatsen har til formål at styrke partnerorganisationen REMO samt samarbejdet mellem REMO og MAK.

Umiddelbare mål :

Indsatsen forventes at styrke REMO's frivillige sociale arbejde for at fremme kvinders og pigers politike, økonomiske og sociale rettigheder. Indsatsen er centreret omkring et studiebesøg i Danmark af REMO med henblik på at indhente inspiration og udvikle kompetencer der styrker kvinders og pigers position og rettigheder. Selve besøget vil fokusere på REMOs indsatsområder: Kvinders sikkerhed, miljø og bæredygtig dyrkning, kvinders sundhed og økonomi/indtægtsgivende aktiviteter. Indsatsen retter sig mod REMO’s medlemmer, de kvinder/piger som REMO yder støtte til samt det bredere lokalsamfund.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe, der dels er aktive i REMO, dels deltager i workshops består af i alt 125 børn og unge af begge køn og voksne kvinder. Voksne kvinder (over 18 år): 70 Unge kvinder (13 – 18): 24 Unge mænd (13 – 18): 9 Piger (6 – 13): 11 Drenge (6 – 13): 11 Projektets indirekte målgruppe udgøres af familierne til den direkte målgruppe, og der forventes en afsmittende synergieffekt på resten af befolkningen i de 23 landsbyer, hvor REMO–kvinder er til stede.

Resume:

Udvekslingsbesøg i DK af 2 kvinder fra nicaraguansk kvindenetværk REMO. Formålet med udvekslingsbesøget er at styrke REMOs frivillige sociale arbejde for kvinders rettigheder på Ometepe i Nicaragua samt styrke partnerskabet mellem MAK og REMO. Forud for besøget i Danmark vil der være forberedelsesworkshops i Nicaragua. Selve besøget vil fokusere på aktiviteter ift. REMOs indsatsområder: Kvinders sikkerhed, miljø og bæredygtig dyrkning, kvinders sundhed og økonomi/indtægtsgivende aktiviteter. Efter hjemkomsten vil der være workshops med videreformidling af læring fra besøget samt igangsættelse af pilotprojekter. Den direkte målgruppe består af 125 kvinder, unge og børn, den indirekte målgruppe er kvindernes familier og lokalsamfundet. Den skrøbelige situation i landet kan vanskeliggøre igangsættelse af indsatsens pilotaktiviteter, men det vurderes at REMOS forankring i lokalsamfundet vil sikre gennemførelsen.