Tilbage

Omskæring af piger i Eritrea (Anti-FGM campaign)

Organisation:

Den Eritreanske Støtteforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

01.01.2010

Beviliget beløb:

980.548,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Eritrea

Lokale partnere:

  • National Union of Eritrean Women (NUEW)

Overordnede mål :

At reducere omfanget af kvindelig omskæring i regionen.

Umiddelbare mål :

1.Øge lokalsamfundets bevidsthed om pigers menneskerettigheder og FGM gennem etablering af 89 kampagnekomiteer på landsbyniveau. 2.Øge kvinders bevidsthed om at FGM er skadeligt gennem radio og TV udsendelser. 3.Styrke NUEW`s kapacitet og fortalervirksomhed vedr. FGM i regionen.

Målgrupper :

Målgruppen er: Kvinder, unge piger og lokalsamfund( dvs. også mænd) i de 8 sub-zobas: Gelalo, Foro, Massawa, Ghinda, Sheib, Afabet, Nacfa, Karora. Sekundære målgrupper er omskærerne samt TBA`s, hvoraf en del også er omskærere, hvor 57 % er traditionelle omskærere. 25 % er nær familie eller naboer. 6% er TBA`s.

Resume:

Projektets formål er at støtte den eritreanske kvindeforenings (NUEW) indsats mod omskæring af piger. Målgruppen er kvinder, unge piger og lokalsamfundene i Nordlige Røde Hav Zone, hvor forekomsten af omskæring er meget høj(ca. 90 % af pigerne omskæres). Projektet vil øge lokal-samfundets bevidsthed om pigers menneskerettigheder og omskæring gennem etablering af kampagnekomiteer på landsbyniveau. Der satses på træning af nøglepersoner og brug af radio og TV. Pigers fortsat lave status og store frafald fra skolen er en væsentlig faktor som bidrager til at fastholde omskæring som tradition. Projektet støtter en bred vifte af initiativer som samlet kan bidrage til at eliminere denne praksis, og styrke kvindeforeningens kapacitet og fortalervirksomhed på området.