Tilbage

Bæredygtig skovforvaltning i Chonco-San Cristóbal

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.12.2004

Projekt slut:

31.03.2007

Beviliget beløb:

990.682,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Fuente Verde

Overordnede mål :

Beskyttelse af naturressourcen i Chonco - San Cristobal gennem bæredygtig skovdrift og produktion med særligt fokus på kvinders inddragelse.

Umiddelbare mål :

1.Udvikling og promovering af bæredygtig skovforvaltning for små private skovejere i Nicaragua baseret på FSC certificering 2. Administrativ og finansiel konsolidering af værkstedet MUCOMU.

Målgrupper :

'-19 kvinder og 14 mænd (og deres familier) som arbejder og oplæres i MUCOMU værkstedet og COPAM, som er landsbyledere, som er parkvagter/skovarbejdere og medlemmer/bestyrelesmedlemmer af FV -Mindst 20 småskovejere (mænd) og deres familier (ca. 120 personer m/k) fra landsbyerne i området op til skoven Las Banderas (La Mora, Belén, La Bolsa, San Isidrio, Ranchería, Valle los Morenos) med en samlet befolkning på 12.180. -FSC-arbejdsgruppen i Nicaragua og dens medlemsorganisationer

Resume:

Projektet har til formål at styrke Fuente Verde (FV)s arbejde for at hjælpe småskovejere i Nicaragua til en mere effektiv udnyttelse af deres skov samtidig med at natur- og dermed vandressourcen i Chinandega beskyttes. Dernæst har det til formål at konsolidere snedkerværkstedet MUCOMU hvorved dets ansatte (fortrinsvis kvinder) og studerendes livsvilkår forbedres. MUCOMU uddanner kvinder løbende, hvilket bl.a. gør dem i stand til at forbedre deres egne boliger. Værkstedet har brug for kapacitetsopbygning for at opnå økonomisk bæredygtighed i form af administrativ, finansiel og teknisk styrkelse af ledelsen samt identifikation af en ny produktlinie, som vil øge deres konkurren-ceevne. Der udvikles en model for certificeret økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt skovbrug for småskovbrugere, en model som skal komme andre nicaraguanske småskovejere til gavn.