Tilbage

Solidariske kæder for udbredelse af anti-vold i Villa El Salvador

Organisation:

Danner

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2007

Projekt slut:

01.11.2008

Beviliget beløb:

389.772,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Centro de Promocion de la Mujer del Pueblo (CEPROMUP) (Center for støtte af kvinder af folket)

Overordnede mål :

At forebygge vold i familien og seksuel vold (VFS) og udbrede anti-voldsbudskabet i Villa El Salvadors slumområder

Umiddelbare mål :

Projektets konkrete mål: - Uddannelse af 20 promotorer og 250 formidlere i anti-voldskampagnen. - Udvikling af solidariske kæder imod VFS i 2 slumområder i Oasis de Villa; Villa el Salvador. - Igangsættelse af multidisciplinært samarbejde mellem sundhedsinstitutioner, lokale græsrodsbevægelser, politiet og det lokale krisecenter for forståelse og forebyggende mekanismer imod VFS.

Målgrupper :

Primær målgruppe: ca. 1900 ekstremt fattige kvinder, mænd, unge og børn i 2 slumområder i Oasis de Villa i udkanten af Lima, der står i en umiddelbar udsat position med hensyn til VFS. Den direkte indsats vil i første omgang blive rettet mod kvinder og unge, som indirekte vil påvirke mænd og børn, der er en del af kvinderne og de unges hjem. Sekundære målgrupper: Interne: 20 promotorer der uddannes til VFS formidlere og 250 frivillige projektdeltagere, der er bosat i de 2 slumområder i Oasis de Villa. Eksternt: vigtige samarbejdspartnere for CEPROMUP i anti-voldsprojektet.

Resume:

Projektets formål er at forebygge vold i familien samt seksuel vold igennem 20 anti-voldspromotorers og 250 frivillige projektdeltageres udbredelse af viden om anti-vold. Målgruppen er 1900 ekstremt fattige beboere i slumområdet Villa El Salvador i Lima, Peru, hvor indsatsen tager udgangspunkt i kvinder og unge, men på sigt forventes at være med til at skabe en ændring i holdning og adfærd til vold mod kvinder og unge i lokalområdet. Projektet har også til hensigt at igangsætte en integreret strategi, hvor aktører, der arbejder med voldsramte familier, inddrages i det forebyggende arbejde. En risiko er, at samarbejdspartneren, CEPROMUP - Centro de Promoción de la Mujer del Pueblo - ikke finder midler til en fortsættelse af indsatsen.